• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 • Chương trình đào tạo khoa không lưu
 • Giới thiệu về Khoa Không Lưu
  • Giới thiệu về Khoa Không Lưu

   Thứ hai, 03/08/2015

   Không Lưu là một khoa chuyên ngành kỹ thuật của Học viện Hàng không Việt Nam. Khoa có chức năng tham mưu cho Giám đốc học viện về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc ngành Quản lý hoạt động bay, chuyên ngành Không lưu....

 • Sổ tay sinh viên hệ Đại học – Cao đẳng
 • Lễ tốt nghiệp lớp Quản Trị Kinh Doanh Hàng Không khóa 1,2 – Hình thức vừa làm vừa học
 • Giới thiệu khoa Cơ Bản
  • Giới thiệu khoa Cơ Bản

   Thứ ba, 18/08/2015

    Khoa Cơ bản được thành lập vào cuối năm 2007, sau khi trường Hàng không Việt Nam được nâng cấp thành Học viện hàng không Việt Nam, trên cơ sở Khoa Ngoại ngữ của trường Hàng không Việt Nam trước đây...

  • facebook