• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  • DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ XÁC NHẬN NHẬP HỌC - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2020
  • ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG 2020
  • QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐẠI HỌC/ CAO ĐẲNG 2020
  • ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC (ĐIỂM CHUẨN) VÀ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2020
  • CÔNG BỐ NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2020
  • ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC THEO PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG-HCM
  • Thông Báo Tuyển Sinh đại Học - Hình Thức Vừa Làm Vừa Học (VLVH) 2020
    • facebook