• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  • Điểm Trúng Tuyển đại Học (điểm chuẩn) và Hướng Dẫn Thủ Tục Nhập Học - đại Học Chính Quy 2019
  • DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ XÁC NHẬN NHẬP HỌC - TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐỢT 1
  • Tuyển chọn đào tạo cơ bản kiểm soát không lưu 2019-Cam kết việc làm
  • Thông Báo Tuyển Sinh đại Học - Hình Thức Vừa Làm Vừa Học (VLVH) 2019
  • THÔNG BÁO THÍ SINH ĐẠT ĐIỂM XÉT TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG ĐỢT 1 - 2019
  • Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Đợt 2-2019
  • Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Đợt 1-2019
    • facebook