• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2022
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022 - ĐỢT BỔ SUNG LẦN THỨ 3
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VÀ CAO ĐẲNG 2022 - LẦN 3
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022 - ĐỢT BỔ SUNG LẦN 2
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐỢT BỔ SUNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: