• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 • Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2019
  • Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2019

   Thứ ba, 26/03/2019

   Ngày 10/3/2019 Học viện hàng không Việt Nam có mặt tại ĐH Cần Thơ tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh Tại khu vực Tây Nam Bộ.

 • Danh Sách Trúng Tuyển Trình độ đại Học Hình Thức Vừa Làm Vừa Học đợt 2
 • Nội Dung Chương Trình Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh (mba)
 • Danh Sách Thí Sinh đã Xác Nhận Nhập Học
 • Danh Sách Trúng Tuyển Cao đẳng 2018
 • Điểm Trúng Tuyển Cao đẳng 2018
 • Gia Hạn Thời Hạn Nộp Hồ Sơ Tuyển Sinh Cao đẳng Chính Quy
  • facebook