• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT BỔ SUNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021
 • THÔNG BÁO TIẾP TỤC GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐKDT THẠC SĨ 2021
 • THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐKXT ĐH VLVH 2021
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỢT 1 VÀ XÉT ĐẶC CÁCH VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐỢT 2, XNNH ĐỢT 1 VÀ TUYỂN SINH ĐỢT BỔ SUNG CAO ĐẲNG NĂM 2021
 • THÔNG BÁO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY DÀNH CHO THÍ SINH ĐẶC CÁCH NĂM 2021
 • CỐNG BỐ NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
 • THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THẲNG THEO QUY CHẾ CỦA BỘ - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
  • facebook