• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022 - ĐỢT BỔ SUNG LẦN 2
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐỢT BỔ SUNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT BỔ SUNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
 • THÔNG BÁO NHẬP HỌC HỆ CAO ĐẲNG NĂM 2022
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ CAO ĐẲNG ĐỢT 2 - NĂM 2022
 • VAA - THƯ NGỎ
  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: