• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Khoa Xây Dựng

 • Thứ năm, 12:07 Ngày 27/10/2022
 • GIỚI THIỆU KHOA xây dựng

  ·  Th tư, 11:07 Ngày 26/10/2022

  KHOA XÂY DỰNG

  GIỚI THIỆU CHUNG

     

  Khoa Xây dựng là một khoa chuyên môn của Học viện Hàng không Việt Nam.

  Tham mưu cho Giám đốc Học viện về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành xây dựng; đồng thời thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành về xây dựng; quản lý công tác chuyên môn và quản lý học viên, sinh viên thuộc ngành xây dựng trong Học viện.

  Hiện nay Khoa đang thực hiện đào tạo bậc học: Đại học ngành xây dựng. Chương trình Đại học đào tạo các chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và ga hàng không, Xây dựng đường ô tô và sân bay, Quản lý dự án xây dựng.

  Số lượng sinh viên do Khoa quản lý, tăng dần qua các năm, đáp ứng theo nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

  Trong xu hướng hội nhập và phát triển, Khoa Xây dựng hướng tới đào tạo bậc Đại học chất lượng cao với các chuyên ngành nói trên theo hướng song ngữ và thực hiện chương trình trao đổi với các trường quốc tế, cũng như đẩy mạnh mảng đào tạo nghiên cứu bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ trong thời gian không xa.

  ĐỊA CHỈ

  Phòng G606, Số 18A/1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

  Số điện thoại: (028) 38116821

  Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

  CƠ CẤU TỔ CHỨC

  Khoa Xây dựng hiện nay được tổ chức thành 3 Bộ môn là:

  • Bộ môn Xây dựng dân dụng và ga hàng không
  • Bộ môn Xây dựng đường ô tô và sân bay
  • Bộ môn Quản lý dự án xây dựng

  Tổng số giảng viên, nhân viên trong Khoa hiện nay là 14 người. Khoa có kế hoạch tuyển giảng viên theo định hướng phát triển của Khoa và theo đề án nhân sự của Bộ Giao thông vận tải và của Học viện Hàng không Việt Nam

  CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

  Đại học                                                                             Khoa Xây Dựng

  CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA

  Phụ trách Khoa

  PGS. TS. Nguyễn Thành Đạt

  Email: datnt@vaa.edu.vn

  PGS. TS. Phan Đức Hùng

  Email: hungpd2@vaa.edu.vn

  TS. Mai Thị Hằng

  Email: hangmt@vaa.edu.vn

  TS. Trần Đình Cương

  Email: cuongtd@vaa.edu.vn

  TS. Nguyễn Phi Long

  Email: longnp@vaa.edu.vn

  TS. Lê Hoài Linh

  Email: linhlh@vaa.edu.vn

  TS. Trần Đăng Khải

  Email: khaitd@vaa.edu.vn

  ThS. Bùi Nam Phương

  Email: phuongbn@vaa.edu.vn

  ThS. Phạm Văn Thư

  Email: thupv@vaa.edu.vn

  ThS. Ngô Văn Quân

  Email: quannv@vaa.edu.vn

  ThS. Ngô Văn Tình

  Email: tinhnv@vaa.edu.vn

  ThS. Trần Hoàng Tín

  Email: tinth@vaa.edu.vn

  ThS. Nguyễn Văn Hoa

  Email: hoanv@vaa.edu.vn

  ThS. Nguyễn Anh Tuấn

  Email: tuanna@vaa.edu.vn

  * Thông báo

  THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC

  HƯỚNG DẪN ĐỊNH DẠNG BÀI BÁO NỘI SAN

  Guide to JAST Authors Title in English Here

  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: