• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 • Thông tin Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2019
 • Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2019
  • Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2019

   Thứ ba, 26/03/2019

   Ngày 10/3/2019 Học viện hàng không Việt Nam có mặt tại ĐH Cần Thơ tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh Tại khu vực Tây Nam Bộ

 • Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2019
  • Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2019

   Thứ ba, 26/03/2019

   Ngày 10/3/2019 Học viện hàng không Việt Nam có mặt tại ĐH Cần Thơ tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh Tại khu vực Tây Nam Bộ.

 • Danh Sách Trúng Tuyển Trình độ đại Học Hình Thức Vừa Làm Vừa Học đợt 2
 • Tuyển Sinh Các Lớp Nghiệp Vụ Nhân Viên Hàng Không 2018
  • facebook