• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 • Quy Trình Làm Thủ Tục Nhập Học - Kỳ thi tuyển sinh Đại Học/Cao đẳng 2019
 • DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ XÁC NHẬN NHẬP HỌC - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019
 • Điểm Trúng Tuyển đại Học (điểm chuẩn) và Hướng Dẫn Thủ Tục Nhập Học - đại Học Chính Quy 2019
 • DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ XÁC NHẬN NHẬP HỌC - TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐỢT 1
 • Tuyển chọn đào tạo cơ bản kiểm soát không lưu 2019-Cam kết việc làm
 • Thông Báo Tuyển Sinh đại Học - Hình Thức Vừa Làm Vừa Học (VLVH) 2019
 • THÔNG BÁO THÍ SINH ĐẠT ĐIỂM XÉT TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG ĐỢT 1 - 2019
 • Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Đợt 2-2019
 • Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Đợt 1-2019
 • Tuyển chọn đào tạo khóa Bảo dưỡng tàu bay Mức A1 - Cam kết việc làm
 • Thông tin Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2019
  • facebook