• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 • Tuyển chọn đào tạo cơ bản kiểm soát không lưu 2019-Cam kết việc làm
 • Thông Báo Tuyển Sinh đại Học - Hình Thức Vừa Làm Vừa Học (VLVH) 2019
 • THÔNG BÁO THÍ SINH ĐẠT ĐIỂM XÉT TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG ĐỢT 1 - 2019
 • Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Đợt 2-2019
 • Thông báo tuyển sinh Cao đẳng Đợt 1-2019
 • Tuyển chọn đào tạo khóa Bảo dưỡng tàu bay Mức A1 - Cam kết việc làm
 • Thông tin Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2019
 • Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2019
  • Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2019

   Thứ ba, 26/03/2019

   Ngày 10/3/2019 Học viện hàng không Việt Nam có mặt tại ĐH Cần Thơ tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh Tại khu vực Tây Nam Bộ

 • Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2019
  • Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2019

   Thứ ba, 26/03/2019

   Ngày 10/3/2019 Học viện hàng không Việt Nam có mặt tại ĐH Cần Thơ tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh Tại khu vực Tây Nam Bộ.

 • Tuyển Sinh Các Lớp Nghiệp Vụ Nhân Viên Hàng Không 2018
  • facebook