• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Thông báo tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học ngành Quản lý hoạt động bay có cam kết việc làm 2023

 • Thứ ba, 12:13 Ngày 03/10/2023
 • Học viện Hàng không Việt Nam thông báo tuyển sinh Đại học vừa làm vừa học ngành Quản lý hoạt động bay có cam kết việc làm như sau:

  I. Chỉ tiêu:

  Tổng chỉ tiêu dự kiến: 70 chỉ tiêu cam kết việc làm

  II. Tiêu chuẩn tuyển sinh

  1. Tiêu chuẩn tuyển sinh:

  a) Tiêu chuẩn chung:

    Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tuyển sinh đào tạo đại học chuyên ngành Quản lý hoạt động bay (Kỹ sư ngành Quản lý hoạt động bay), hình thức đào tạo vừa làm vừa học, cụ thể:

  - Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam;

  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng; bản thân không có hoạt động chính trị trái với đường lối của Đảng, vi phạm luật pháp;

  - Không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  - Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và thi hành án; không tiền án, tiền sự; không nghiện ma túy.

  - Không có án tích hoặc đã được xóa án tích từ 02 năm trở lên (gửi kèm Quyết định xóa án tích).

  b) Tiêu chuẩn cụ thể:

  * Tiêu chuẩn về chính trị:

  Người được tuyển sinh đào tạo đại học chuyên ngành Quản lý hoạt động bay (Kỹ sư ngành Quản lý hoạt động bay), hình thức đào tạo vừa làm vừa học ngoài các tiêu chuẩn chung, thí sinh tham gia tuyển sinh cần phải cung cấp:

  - Phiếu lý lịch tư pháp số 2;

  - Lý lịch tự thuật.

  *Tiêu chuẩn học vấn:

  Đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

  - Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và có tổng điểm xét điểm học bạ THPT năm lớp 12 các tổ hợp A00, A01, D01 và D07 từ 21 điểm trở lên.

  - Tốt nghiệp Cao đẳng ngành Kiểm soát không lưu.

  - Có Chứng chỉ chuyên môn Kiểm soát viên không lưu cơ bản.

  - Tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc tương đương.

  * Tiêu chuẩn về tuổi đời:

  Từ 18 đến 28 tuổi (tính theo năm).

  2. Điều kiện và cam kết tuyển dụng:

  a) Điều kiện để tuyển dụng và ký hợp đồng lao động:

  Tại thời điểm tuyển dụng, sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý hoạt động bay (Kỹ sư ngành Quản lý hoạt động bay), hình thức đào tạo vừa làm vừa học phải có đầy đủ các điều kiện sau:

  - Có văn bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo theo đúng tiến độ đào tạo của VAA;

  - Đáp ứng yêu cầu tiếng Anh tương đương ICAO level 4 theo tiêu chuẩn ICAO hoặc trình độ tiếng Anh có chứng chỉ IELTS đạt từ 6.0 trở lên;

  - Đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên hàng không nhóm 3 (Tiêu chuẩn sức khỏe Kiểm soát viên không lưu) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 18/2012/TTLT-BYT-BGTVT ngày 05/11/2012 của Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên hàng không và điều kiện đối với cơ sở y tế thực hiện việc khám sức khỏe cho nhân viên hàng không và lý lịch chính trị theo quy định;

  - Đáp ứng các yêu cầu của VATM về tuyển dụng và ký hợp đồng lao động.

  b) Cam kết tuyển dụng:

  - VATM sẽ ký Bản Cam kết tuyển dụng sau đào tạo đối với sinh viên tham gia đào tạo đại học chuyên ngành Quản lý hoạt động bay (Kỹ sư ngành Quản lý hoạt động bay), hình thức đào tạo vừa làm vừa học đạt kết quả tuyển chọn đầu vào theo quy định (Mẫu Bản Cam kết được đính kèm tại đây).

  - VATM cam kết tuyển dụng và ký hợp đồng lao động với sinh viên tốt nghiệp tại VAA đáp ứng đầy đủ các điều kiện về tuyển dụng và ký hợp đồng lao động tại điểm 2.a nêu trên.

  - Sinh viên tốt nghiệp tại VAA phải cam kết làm việc lâu dài tại Đài kiểm soát không lưu Long Thành/Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh-ATCC/HCM.

  - Trong trường hợp đã tuyển dụng mà phát hiện hồ sơ khai báo không trung thực, vi phạm các điều kiện về tuyển dụng, thì VATM sẽ hủy kết quả tuyển dụng.

  4. Quy trình tuyển chọn:

  - Vòng 1: Xét tuyển hồ sơ.

  Các đối tượng được tuyển thẳng vòng 1 bao gồm: Tốt nghiệp Cao đẳng ngành Kiểm soát không lưu hoặc có Chứng chỉ chuyên môn Kiểm soát viên không lưu cơ bản hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên.

  - Vòng 2: Kiểm tra năng lực bao gồm: Kiểm tra Tiếng Anh; Kiểm tra khả năng, tố chất nghề Kiểm soát không lưu và Phỏng vấn. Cụ thể:

  IV. Nguyên tắc xét trúng tuyển

  - Đáp ứng đủ các điều kiện về điểm số, hồ sơ, lý lịch tại vòng xét tuyển hồ sơ (vòng 1);

  - Đạt điểm tiếng Anh đầu vào: điểm kiểm tra tiếng Anh đạt từ 50 điểm trở lên hoặc được miễn kiểm tra tiếng Anh đầu vào.

  - Điểm xét tuyển: ĐXT = ĐTC + ĐPV

  Trong đó:

  * ĐTC: Điểm tố chất;

  * ĐPV: Điểm phỏng vấn.

  - Xét tuyển theo ĐXT từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu vị trí đã đăng ký.

  - Nếu có từ 02 người trở lên có kết quả kiểm tra bằng nhau ở chỉ tiêu cuối (gọi tắt là kết quả bằng nhau) thì ưu tiên ứng viên có điểm tố chất cao hơn. Trường hợp vẫn có kết quả bằng nhau thì thì Hội đồng sẽ quyết định;

  - Trong trường hợp đã trúng tuyển sau đó phát hiện thí sinh khai hồ sơ không trung thực, sử dụng văn bằng, chứng chỉ vi phạm các điều kiện theo quy định, Hội đồng sẽ hủy kết quả trúng tuyển.

  V. Chương trình đào tạo, địa điểm học, thời gian học và học phí

  - Chương trình đào tạo cấp bằng Kỹ sư ngành Quản lý hoạt động bay và Chứng chỉ Kiểm soát viên không lưu cơ bản của Học viện Hàng không Việt Nam.

  - Địa điểm học: Tại Học viện Hàng không Việt Nam - 104 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

  - Thời gian học: 10 học kỳ (150 tín chỉ)

  - Học phí dự kiến: 296 triệu đồng (đã bao gồm các học phần Tiếng Anh)

  Riêng đối với với sinh viên đã có chứng chỉ Tiếng Anh (đầu vào): IELTS đạt từ 5.0 trở lên; hoặc TOEIC từ 550 trở lên; hoặc CEFR từ B.2 trở lên; hoặc TOEFL iBT từ 70 trở lên; hoặc TOEFL CBT từ 180 trở lên; hoặc TOEFL PBT từ 500 trở lên; hoặc English Score từ 350 trở lên sẽ được quy đổi chuyển điểm các học phần Tiếng Anh tương đương theo quy định về quy đổi chuyển điểm tại Quyết định số 1072/QĐ-HVHKVN ngày 12/12/2022 của Học viện Hàng không Việt Nam.

  VI. Đăng ký hồ sơ và thi tuyển

  1. Hướng dẫn đăng ký

  Đăng ký trực tuyến như sau:

  Bước 1: Truy cập trang tuyensinh.vaa.edu.vn;

  Bước 2: Chọn tab “Xét tuyển vừa làm vừa học”;

  Bước 3: Nhập thông tin theo từng mục tương ứng và upload hồ sơ đăng ký;

  Bước 4: Thanh toán lệ phí xét tuyển.

  2. Hồ sơ đăng ký

  (Mẫu Phiếu đăng ký và lý lịch TẢI TẠI ĐÂY)

  Thí sinh chụp bản gốc các giấy tờ gồm:

  a) Phiếu đăng ký dự tuyển ;

  b) Học bạ THPT;

  c) Giấy khai sinh,

  d) Căn cước công dân ;

  e) Lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan, đơn vị nơi hiện đang công tác (Mẫu Lý lịch tự thuật kèm theo);

  f) Phiếu lý lịch tư pháp mẫu số 2 (Sở Tư Pháp, trong vòng 06 tháng gần đây);

  g) Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học bạ THPT;

  h) Bảng điểm, văn bằng (đại học, cao đẳng,… nếu có), Giấy chứng nhận đang là sinh viên (nếu có);

  i) Chứng chỉ Tiếng Anh theo yêu cầu (còn thời hạn sử dụng).

  3. Lệ phí xét tuyển: Lệ phí 50.000 đồng/hồ sơ.   

  VII. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển và nhập học (dự kiến)

  - Nhận hồ sơ: Từ ngày 02/10/2023 đến hết 31/10/2023;

  - Thời gian thông báo trúng tuyển vòng 1 dự kiến: Tháng 11/2023;

  - Thời gian thi tuyển vòng 2 dự kiến: Tháng 11/2023;

  - Thông báo trúng tuyển: Tháng 12/2023;

  - Thời gian nhập học: Tháng 12/2023.

  VIII. Thông tin liên hệ

  Học viện Hàng không Việt Nam, cơ sở 1, 104 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

  Email: tuyensinh@vaa.edu.vn; Điện thoại: 028 3842 4762.

  Trân trọng thông báo./.

  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: