• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Khoa Xây dựng

 • Thứ ba, 00:35 Ngày 09/01/2024
 • GIỚI THIỆU KHOA XÂY DỰNG

  Khoa Xây dựng là khoa chuyên môn của Học viện Hàng không Việt Nam.

  Khoa có chức năng tham mưu cho Giám đốc Học viện về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; tổ chức xây dựng và quản lý các chương trình đào tạo trình độ đại học thuộc lĩnh vực xây dựng; Phối hợp triển khai công tác tuyển sinh, quản lý công tác đào tạo, quản lý sinh viên và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong sinh viên và giảng viên Khoa.

  THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Văn phòng Khoa Xây dựng - Phòng G607 (lầu 6) - Học viện Hàng không Việt Nam

  Địa chỉ: 18A/1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

  Hotline: (đang cập nhật) , email: kxd_hvhk@vaa.edu.vn, Fanpage: https://www.facebook.com/fce.vaa.edu.vn

  Website Khoa Xây dựng: https://fcevaa.edu.vn/ 

  CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Chuyên ngành Xây dựng và phát triển cảng hàng không, mã chuyên ngành 7510102X

  2. Chuyên ngành Quản lý và khai thác cảng hàng không, mã chuyên ngành 7510102Q

  Thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng - Construction Engineering (mã ngành 7510102)

  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ 02 CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

  Hai chuyên ngành: Xây dựng và phát triển cảng hàng không, Quản lý và khai thác cảng hàng không (thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng) hiện chỉ được đào tạo tại Học viện Hàng không Việt Nam (VAA). Ngoài khối kiến thức nền tảng được trang bị về công trình xây dựng và tổng quan hàng không, 02 chuyên ngành đào tạo chuyên sâu về xây dựng, phát triển, quản lý và khai thác công trình hạ tầng kỹ thuật cảng hàng không. Đây là chuyên ngành đào tạo trọng tâm, kỳ vọng cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030 (hiện nay là 22 và sẽ tăng lên 30 cảng hàng không vào năm 2030), tầm nhìn đến năm 2050 (là 33 cảng hàng không) và nhu cầu trong khu vực.

  Chương trình đào tạo hiện đại, cập nhật xu hướng thế giới; cùng với đó là nền tảng mạnh về mối quan hệ và hợp tác của VAA với các tổ chức hàng không, cảng hàng không trên thế giới; liên kết lâu đời với Tập đoàn Sân bay Paris (ADP); mối quan hệ trong ngành với các tổ chức hàng không và hầu hết các cảng hàng không trong nước, VAA khẳng định thế mạnh trong đào tạo nhân lực kỹ sư chất lượng cao và kết nối việc làm hiệu quả cho người học 02 chuyên ngành nêu trên.

  Cơ hội nghề nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, người học tham gia trực tiếp vào các công việc phù hợp với chuyên ngành học, cụ thể: quy hoạch, khảo sát, thiết kế kết cấu, thẩm tra, giám sát, tổ chức thi công; quản lý, tổ chức vận hành, bảo trì; đánh giá chất lượng công trình; sửa chữa và cải tạo nâng cấp công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình nhà ga, kết cấu hạ tầng sân bay (đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ và các công trình khác thuộc khu bay), có năng lực khởi nghiệp, học tập nâng cao trình độ và nghiên cứu chuyên sâu.

  Nơi làm việc: các đơn vị tư vấn, khảo sát, thiết kế xây dựng; các cơ quan quản lý về xây dựng trong và ngoài nước; đặc biệt là các đơn vị, cơ quan thực hiện các dự án xây dựng, quy hoạch, quản lý và khai thác cảng hàng không, sân bay; các đơn vị nghiên cứu, đào tạo về công trình xây dựng và hàng không.

  Two specializations: Airport Construction and Development, Airport Management and Operations are currently only trained at Vietnam Aviation Academy (VAA). In addition to the basic knowledge of construction and aviation overview, two specializations provide training in construction, development, management and operation of airport facilities. These key specializations are expected to provide high-quality human resources to meet the strategic development of the national airport system in the period 2021-2030 (currently 22 and will increase up to 30 airports by 2030), vision to 2050 (33 airports) and regional demand.

  Modern training program is in line with world trends. Based on a strong foundation of relationships and cooperation between VAA and aviation organizations and airports around the world, a long-standing association with ADP Group, VAA affirms its reliability in training high-quality human resources and effectively connects students in this major to interesting jobs.

  Career opportunities: After graduation, learners directly participate in jobs suitable to their major. The jobs could be planning, surveying, structural design, examination, construction supervision and organization; management, operation and maintenance; quality evaluation; transformation in existing constructions, especially airport facilities (terminals, runways, taxiways, aprons, etc.). Learners are also expected to have the ability to start up a business and study in advanced.

  Workplace: organizations of consulting, surveying, and construction design; construction authorities; especially organizations of construction, planning, management, and operation of airports; research and training center of aviation constructions.

  CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2022, 2023

  - Quyết định ban hành, xem tại đây

  - Nội dung chương trình đào tạo, xem tại đây

  NHÂN SỰ KHOA

  Khoa Xây dựng hiện nay có 15 giảng viên, trong đó 08 giảng viên là Phó Giáo sư, Tiến sĩ có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý đào tạo; được tham gia nhiều khóa học tập, huấn luyện về cảng hàng không. Hầu hết các giảng viên (06/08 tiến sĩ) của Khoa được đào tạo tại nước ngoài như Pháp, Hàn Quốc, Nga, Bỉ.

  Cùng với đó là sự tham gia của nhiều Giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành về cảng hàng không trong và ngoài nước vào Hội đồng Khoa học và Đào tạo, các Hội đồng tư vấn ngành của Khoa và Học viện cho lĩnh vực xây dựng.

  Danh sách giảng viên của Khoa:

  TS. Trần Thiện Lưu

  Phụ trách Khoa

  Email: luutt@vaa.edu.vn

  PGS.TS. Nguyễn Thành Đạt

  Trưởng Bộ phận Thanh tra - Pháp chế (VAA)

  Email: datnt@vaa.edu.vn

  TS. Nguyễn Thị Thu Trà

  Giảng viên - Phòng KHCN-HTQT

  Email: trantt@vaa.edu.vn

  TS. Mai Thị Hằng

  Giảng viên

  Email: hangmt@vaa.edu.vn

  TS. Trần Đình Cương

  Giảng viên

  Email: cuongtd@vaa.edu.vn

  TS. Nguyễn Phi Long

  Giảng viên

  Email: longnp@vaa.edu.vn

  TS. Lê Hoài Linh

  Giảng viên

  Email: linhlh@vaa.edu.vn

  TS. Trần Đăng Khải

  Giảng viên

  Email: khaitd@vaa.edu.vn

  ThS. Bùi Nam Phương

  Giảng viên

  Email: phuongbn@vaa.edu.vn

  ThS. Phạm Văn Thư

  Giảng viên

  Email: thupv@vaa.edu.vn

  ThS. Ngô Văn Quân

  Giảng viên

  Email: quannv@vaa.edu.vn

  ThS. Ngô Văn Tình

  Giảng viên

  Email: tinhnv@vaa.edu.vn

  ThS. Trần Hoàng Tín

  Giảng viên

  Email: tinth@vaa.edu.vn

  ThS. Nguyễn Văn Hoa

  Giảng viên

  Email: hoanv@vaa.edu.vn

  ThS. Nguyễn Anh Tuấn

  Giảng viên

  Email: tuanna@vaa.edu.vn

     

  THÔNG TIN KHÁC

  2023 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc,

  Xem chi tiết Quyết định số 648/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  2023 - THƯ MỜI viết Hội thảo khoa học Chủ đề "Công nghệ và Kỹ thuật xây dựng cho ngành Hàng không Việt Nam" lần 1 (The 1st Conference of Construction Engineering and Technology in Airport in Vietnam) - 1st CETAV.

  2023 - Hướng dẫn định dạng trình bày bài báo nội san

  2023 - Guide to JAST Authors Title in English Here

   

  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: