Quickom Call Center
  • HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  VAA - THÔNG BÁO XÉT TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2022

 • Thứ năm, 14:18 Ngày 13/01/2022
 • Học viện Hàng không Việt Nam thông báo xét tuyển lao động hợp đồng năm 2022. 

  Điều kiện đăng ký, hồ sơ xét tuyển, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ xem tại đây.

  Tải đơn đăng ký xét tuyển tại đây.

  Trân trọng thông báo./.

  • facebook