Quickom Call Center
  • HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 • QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC ĐẠI HỌC/ CAO ĐẲNG 2020
 • ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC (ĐIỂM CHUẨN) VÀ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2020
 • ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC THEO PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG-HCM
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2020
 • Quy Trình Làm Thủ Tục Nhập Học - Kỳ thi tuyển sinh Đại Học/Cao đẳng 2019
 • DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ XÁC NHẬN NHẬP HỌC - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019
 • Thông tin Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2019
 • Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2019
  • Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2019

   Thứ ba, 26/03/2019

   Ngày 10/3/2019 Học viện hàng không Việt Nam có mặt tại ĐH Cần Thơ tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh Tại khu vực Tây Nam Bộ.

 • CÔNG BỐ ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2019
 • Công bố Đề án Tuyển sinh năm 2018
 • Thông tin tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2016
  • facebook