• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 • THÔNG BÁO NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO VÀO NĂM 2023
 • ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2023 (CHỈNH SỬA)
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN SỚM ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2023 - ĐỢT 1
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
 • QUY CHẾ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2023
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022 - ĐỢT BỔ SUNG LẦN THỨ 3
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VÀ CAO ĐẲNG 2022 - LẦN 3
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022 - ĐỢT BỔ SUNG LẦN 2
  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: