• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2020
 • Quy Trình Làm Thủ Tục Nhập Học - Kỳ thi tuyển sinh Đại Học/Cao đẳng 2019
 • DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ XÁC NHẬN NHẬP HỌC - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019
 • Thông tin Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2019
 • Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2019
  • Ngày hội tư vấn tuyển sinh 2019

   Thứ ba, 26/03/2019

   Ngày 10/3/2019 Học viện hàng không Việt Nam có mặt tại ĐH Cần Thơ tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh Tại khu vực Tây Nam Bộ.

 • Công bố Đề án Tuyển sinh năm 2018
 • Đề án tuyển sinh năm 2017 của Học viện HKVN
  • facebook