• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  • THÔNG BÁO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY DÀNH CHO THÍ SINH ĐẶC CÁCH NĂM 2021
  • CỐNG BỐ NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
  • THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THẲNG THEO QUY CHẾ CỦA BỘ - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
  • HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NHẬP HỌC ONLINE ĐỢT 1 - HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021
  • THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT ĐẠI HỌC TUYỂN ĐỢT 1 - 2021 (ĐIỀU CHỈNH)
  • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
  • DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ XÁC NHẬN NHẬP HỌC - TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2020
    • facebook