• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT BỔ SUNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÁC NHẬN NHẬP HỌC ĐỢT 1 VÀ XÉT ĐẶC CÁCH VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
 • THÔNG BÁO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY DÀNH CHO THÍ SINH ĐẶC CÁCH NĂM 2021
 • CỐNG BỐ NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
 • THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THẲNG THEO QUY CHẾ CỦA BỘ - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
 • HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHẬP HỌC VÀ NHẬP HỌC ONLINE ĐỢT 1 - HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT ĐẠI HỌC TUYỂN ĐỢT 1 - 2021 (ĐIỀU CHỈNH)
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: