• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐỢT BỔ SUNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT BỔ SUNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
 • CÔNG BỐ NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN, HỌC BẠ, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2022
 • HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
 • CÔNG BỐ ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2022
 • THÔNG BÁO GIA HẠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2022
  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: