• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐỢT 2, XNNH ĐỢT 1 VÀ TUYỂN SINH ĐỢT BỔ SUNG CAO ĐẲNG NĂM 2021
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CAO ĐẲNG ĐỢT 1 VÀ TUYỂN SINH ĐỢT 2 - 2021 (ĐIỀU CHỈNH)
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2021
 • ĐIỂM CHUẨN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG 2020
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG 2020
 • DANH SÁCH THÍ SINH ĐÃ XÁC NHẬN NHẬP HỌC - TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐỢT 1
  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: