• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Hàng không (A.L.I) đủ điều kiện thực hiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin.

 • Thứ năm, 11:08 Ngày 23/05/2019
 • Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Hàng không (A.L.I) đủ điều kiện thực hiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin.

  Trung tâm ngoại ngữ tin học hàng không được thành lập và hoạt động theo quyết định số 171/QĐ-HVHKVN ngày 15 tháng 04 năm 2009, Quyết định số 09/QĐ-HVHK ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam về việc thành lập Trung Tâm Ngoại ngữ - Tin học Hàng không;

  Theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin, Trung tâm đã tiến hành xây dựng "Đề án tổ chức đào tạo và sát hạch năng lực Ứng dụng công nghệ thông tin" theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Quốc gia ngày 25 tháng 01 năm 2017.

  Trung tâm ALI đã tiến hành các thủ tục theo hướng dẫn của thông tư 17, đã nộp hồ sơ và được Vụ Giáo dục Thường xuyên, Bộ Giáo Dục và Ðào Tạo xét duyệt, cấp phôi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và Ứng dụng CNTT nâng cao từ năm 2017 để tiến hành công tác sát hạch và cấp chứng chỉ. Việc quản lý, cấp phát chứng chỉ được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 17 (khoản 2,3) Thông tư liên tịch số 17.

  Học viện Hàng không Việt Nam đã được cập nhật vào danh sách các đơn vị thực hiện việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trên trang thông tin điện tử của Bộ GDĐT.

  Danh sách các đơn vị thực hiện tổ chức thi, cấp CC CNTT: Tại đây

  • facebook