• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT), thuộc Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KHCN) đã cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 cho Học viện Hàng không Việt Nam

 • Thứ hai, 08:51 Ngày 21/08/2017
 • Ngày 27/07/2017, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT), thuộc Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KHCN) đã cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 cho Học viện Hàng không Việt Nam. Chứng nhận của QUACERT được thừa nhận trên toàn thế giới thông qua sự công nhận của JAS-ANZ, thành viên sáng lập Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF). QUACERT là tổ chức chứng nhận đầu tiên tại Việt Nam đạt được công nhận quốc tế trực tiếp cho các chương trình chứng nhận.

  Bắt đầu triển khai từ tháng đầu năm 2016, Học viện đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ban hành Sổ tay chất lượng và 40 bộ quy trình, hướng dẫn công việc trong các lĩnh vực hoạt động cơ bản của Học viện. Sau khi ban hành và áp dụng một số các bộ quy trình này đã được sửa đổi cải tiến để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015, phù hợp với thực tế công việc của Học viện và bước đầu nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, điều hành các hoat động của nhà trường.

  7 nguyên tắc quản lý chất lượng cốt lõi của Hệ thống.

  ·         Đặt trọng tâm vào người học và doanh nghiệp;

  ·         Thực thi nguyên tắc lãnh đạo;

  ·         Huy động mọi thành viên;

  ·         Tiếp cận theo quá trình;

  ·         Không ngừng cải tiến;

  ·         Quyết định dựa trên dữ kiện;

  ·         Quan hệ cùng có lợi;

  CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

  Với phương châm: “Đào tạo, cung cấp cho ngành Hàng không nguồn nhân lực chất lượng cao về đạo đức, tri thức và kỹ năng nghề nghiệp”, tập thể công chức, viên chức và người lao động Học viện Hàng không Việt Nam cam kết:

  1.      Đảm bảo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho ngành Hàng không và xã hội;

  2.      Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Học viện là tấm gương mẫu mực về đạo đức và chuyên môn.

  Việc áp dụng và được công nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời nâng cao chất lượng công việc của từng cá nhân để đảm bảo chất lượng “sản phẩm đầu ra” tốt nhất; xây dựng Học viện Hàng không Việt Nam ngày càng ổn định và phát triển.

   

  • facebook