• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    Triệu tập thí sinh xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021

  • Thứ sáu, 13:56 Ngày 04/06/2021
  • Thông báo triệu tập thí sinh xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021

    Học viện Hàng không Việt Nam thông báo triệu tập thí sinh xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021: Xem chi tiết

    • facebook