• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  • Học viện Hàng không Việt Nam chính thức trở thành Thành viên liên kết (Associate Member) của Chương trình Đào tạo Hàng không Quốc tế (TRAINAIR PLUS Programme – ICAO)
  • Học viện Hàng không Việt nam (VAA) tiếp và làm việc với Học viện Hàng không quốc tế Hồng Kông (AA)
    • facebook