• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Thư mời viết bài nội san khoa học (kỳ 2 năm 2020)

 • Thứ tư, 22:44 Ngày 28/10/2020
 • THƯ MỜI VIẾT BÀI NỘI SAN KHOA HỌC

  Kính gửi:

  - Các đơn vị trong Học Viện

  - Các cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Học Viện

  - Các bạn Sinh viên

  Nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của cán bộ, giảng viên và sinh viên, ban biên tập Nội san khoa học - Học viện Hàng không Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời các cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện, và các bạn sinh viên tham gia viết bài và gửi đăng trên Nội san Khoa học - Học viện Hàng Không Việt Nam kỳ 2 năm 2020, cụ thể như sau:

  1. Phạm vi bài viết

  Nội san đăng các kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn và chưa được công bố trên các báo, tạp chí khác thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật và công nghệ, Kinh tế và Quản trị, Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học giáo dục, v.v. Tuy nhiên, ban biên tập khuyến khích các tác giả có bài viết về các lĩnh vực sau:

  • Quy hoạch Cảng hàng không - Sân bay
  • Kinh tế Vận tải Hàng Không
  • Các hoạt động hàng không và chất lượng dịch vụ
  • Thiết kế, quản lý và vận hành sân bay
  • Quản trị vận tải hàng không
  • Kỹ thuật hàng không
  • Quản lý hoạt động bay
  • Các vấn đề Môi trường liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng
  • An toàn và an ninh hàng không
  • Điện tử viễn thông hàng không

  2. Quy định về hình thức trình bày

  Bài viết được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, không quá 05 trang khổ giấy 19*27 cm theo định dạng gửi kèm. Tất cả các đóng góp phải là bản gốc và không được xuất bản ở nơi khác hoặc có ý định xuất bản trong suốt thời gian xem xét. Các bài viết sẽ được đăng trên kỷ yếu của Học Viện Hàng Không Việt Nam.

  3. Thời gian, địa chỉ nhận bài viết và thời gian phát hành Nội san

  Tiến độ và thời gian nhận bài viết như sau (dự kiến):

  • Trước ngày 30/11/2020: Nhận bài báo
  • Trước ngày 15/12/2020: Phản biện bài báo
  • Trước ngày 30/12/2020: Biên tập và in Nội san

  Địa chỉ nhận bài:

  Thời gian phát hành nội san (dự kiến):  tháng 12/2020

  4. Quyền lợi của tác giả 

  • Bài viết được phản biện và lựa chọn bởi các nhà khoa học và Ban biên tập Nội san.
  • Tác giả có bài đăng được biếu tặng Nội san.
  • Tác giả có bài đăng được tính điểm trong hoạt động nghiên cứu và tiền nhuận bút theo các quy định của Học Viện.
  • Tác giả hoặc các tác giả có bản quyền đối với bài báo của mình được đăng trên Nội san và được phép sử dụng những thông tin trong bài viết để viết bài đăng trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước.
  • Các tác giả là sinh viên sẽ được tính điểm rèn luyện.

  Ban biên tập rất mong nhận được sự quan tâm và bài viết của quý thầy, cô và các bạn sinh viên về các chủ đề nói trên.

  • facebook