• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐẢNG

 • Thứ sáu, 17:18 Ngày 29/10/2021
 • Logo

  Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS HCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (29/10/2021)

  Việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII vào năm 2022 là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn của tuổi trẻ. Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TW về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. 

  Trân trọng giới thiệu bạn đọc toàn văn Chỉ thị này, chi tiết xem tại đây, hoặc file đính kèm.

  Logo

  Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 57-KH/BTGTW về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". (29/10/2021)

  Trân trọng giới thiệu bạn đọc toàn văn Kế hoạch này, chi tiết xem tại đây, hoặc file đính kèm.

  Logo

  Thực hiện hướng dẫn của Trung ương Đảng về thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Ban Cán sự đảng Bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ GTVT chủ trì tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bằng hình thức trực tuyến (29/07/2021)

  Trân trọng giới thiệu Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII, chi tiết xem tại đây, hoặc file đính kèm.

  Logo

  Thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương khoá XI (Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 3/6/2013) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ moi trường"; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về "Một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã" (29/07/2021)

  Ngày 19/7, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 13-HD/BTGTW về tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm. Trân trọng giới thiệu bạn đọc toàn hướng dẫn này, chi tiết xem tại đây, hoặc file đính kèm.

  Logo

  Đảng bộ Bộ GTVT học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan TW (08/07/2021)

  Sáng 30/6, Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến với điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về "Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng"

  Chi tiết xem tại đây, hoặc file đính kèm.

  Logo

  Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (08/07/2021)

  Chiều 02/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ sáu (mở rộng) khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về "Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối".

  Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 05 điểm cầu Bộ GTVT, Ban QLDA 7, Ban QLDA 8, Ban QLDA Mỹ Thuận và Trường Cao đẳng GTVT TW5, chi tiết xem tại đây, hoặc file đính kèm.

  Logo

  Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (08/07/2021)

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

  Trân trọng giới thiệu bạn đọc bài viết của PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, chi tiết xem tại đây, hoặc file đính kèm.

  Logo

  Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường đến phát huy nội lực đất nước hiện nay (07/07/2021)

  Trong quá trình tìm đường cứu nước cũng như lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần tự lực, tự cường, tự lực cánh sinh và coi đó là phương châm hành động của cách mạng Việt Nam. Nhờ đường lối đúng đắn đó, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại.

  Trân trọng giới thiệu bài viết của PGS.TS.GVC. Trần Thị Minh Tuyết, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và TS. Phạm Thị Lan, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, chi tiết xem tại đây, hoặc file đính kèm.

  Logo

  Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (07/07/2021)

  Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

  Trân trọng giới thiệu bạn đọc toàn văn Chỉ thị này, chi tiết xem tại đây, hoặc file file đính kèm.

  Logo

  Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2020 (07/07/2021)

  Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

  Trân trọng giới thiệu bạn đọc toàn văn Chỉ thị này, chi tiết xem tại đây, hoặc file file đính kèm.

  Logo

  Toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (06/07/2021)

  Sáng 5/7, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu khai mạc.

  Trân trọng giới thiệu bạn đọc toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, chi tiết xem tại đây, hoặc file file đính kèm.

  Logo

  Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021) (06/07/2021)

  Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021). Trân trọng giới thiệu bạn đọc toàn văn Hướng dẫn này, chi tiết xem tại đây, hoặc file file đính kèm.

  Logo

  Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021) (06/07/2021)

  Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891 - 8/2021). Trân trọng giới thiệu bạn đọc toàn văn Đề cương này, chi tiết xem tại đây, hoặc file file đính kèm.

  Logo

  Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới xem chi tiết tại đây, hoặc xem file đính kèm.

  Logo

  Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021)

  Nội dung chi tiết xem tại đây, hoặc xem file đính kèm.

  Logo

  Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

  Sáng 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

  Đảng ủy Học viện Hàng không Việt Nam giới thiệu bài viết của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải về Hội nghị. (xem chi tiết tại đây)

  Logo

  Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trong tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KTXH

  Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/06/2021 về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội... Xem thêm

  Logo

  Nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2021

  Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trương ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

  Đảng ủy Học viện Hàng không Việt Nam giới thiệu bài viết của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải về Hội nghị. (xem chi tiết tại đây)

  Logo

  Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

  Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

  Đảng ủy Học viện Hàng không Việt Nam giới thiệu bài viết của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải về Hội nghị. (xem chi tiết tại đây)

  Logo

  Tài liệu tuyên truyền

  Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 19-HD/BTGTW  Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (6/3/1911 – 6/3/2021).

  Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải về triển khai tuyên truyền; Đảng ủy Học viện Hàng không Việt Nam trân trọng giới thiệu  trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn. (xem chi tiết tại đây)

  Logo

  Tài liệu tuyên truyền

  Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 174-HD/BTGTW  Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

  Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải về triển khai tuyên truyền; Đảng ủy Học viện Hàng không Việt Nam trân trọng giới thiệu  trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn (xem chi tiết tại đây)

  Logo

  Tài liệu tuyên truyền

  Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 173-HD/BTGTW về công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021. 

  Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải về triển khai tuyên truyền; Đảng ủy Học viện Hàng không Việt Nam trân trọng giới thiệu  trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn (xem chi tiết tại đây)

  Logo

  Tài liệu tuyên truyền

  Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu  Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

  Thực hiện Chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải về triển khai tuyên truyền; Đảng ủy Học viện Hàng không Việt Nam trân trọng giới thiệu tài liệu tuyên truyền...xem chi tiết

   

  Dai hoi Dang Bo

  Tài liệu tuyên truyền

  Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam(28/01/1941 – 28/01/2021).

  Thực hiện Chỉ đạo của Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải về phổ biến Tài liệu tuyên truyền; Đảng ủy Học viện Hàng không Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương. (xem chi tiết tại đây)

  Dai hoi Dang Bo

  Tài liệu tuyên truyền các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có Công văn số 10096-CV/BTGTW ngày 19/1/2021 về gửi Tài liệu tuyên truyền các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền và giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân có thêm thông tin tìm hiểu, nghiên cứu những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp tài liệu về 12 Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Thực hiện Chỉ đạo của Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải về phổ biến Tài liệu tuyên truyền các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng ủy Học viện Hàng không Việt Nam đăng tải toàn văn tài liệu (xem chi tiết tại đây)

  Bản tin trao quyết định công nhận Đảng viên chính thức Đỗ Hoàng Anh

  Căn cứ Quyết định số 41-QĐ/TV ngày 16/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải về việc công nhận đồng chí Đỗ Hoàng Anh là đảng viên chính thức từ ngày 20/9/2020; triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Học viện Hàng không Việt Nam, ngày 13/01/2021 Chi bộ Tổ chức Hành chính đã trao quyết định cho đảng viên theo quy định...Xem chi tiết

  Bản tin công tác Đảng viên tại Đảng bộ Học viện HKVN (NK 2020-2025): Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Chu Hoàng Hà; Nguyễn Quốc Dũng

  Trong không khí phấn khởi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang hăng hái thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021). Được sự chỉ đạo và thống nhất của Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải; ngày 20/01/2021 Đảng ủy Học viện HKVN trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên đủ 30 năm tuổi Đảng...Xem chi tiết

  Bản tin công tác phát triển Đảng viên tại Đảng bộ Học viện HKVN (NK 2020-2025): Lễ kết nạp Đảng viên Võ Phi Sơn

  Căn cứ Quyết định kết nạp đảng viên số 37-QĐ/TV ngày 16/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải, và thống nhất chỉ đạo của Đảng ủy Học viện Hàng không Việt Nam, chiều ngày 12/01/2021, Chi bộ Khối Khoa kỹ thuật đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Võ Phi Sơn (Giảng viên Khoa Điện tử Viễn Thông Hàng không)...Xem chi tiết

  Tài liệu tuyên truyền về 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

  Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành tài liệu tuyên truyền về 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Trân trọng giới thiệu toàn văn Tài liệu tuyên truyền này...Xem chi tiết

  Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

  Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
  Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn này...Xem chi tiết

  Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

  Căn cứ Thông báo kết luận số 237-TB/TW, ngày 11/11/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021; Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021....Xem chi tiết

  Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ năm 2021

  Sáng 06/01, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2021...Xem chi tiết

  Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

  Dai hoi Dang Bo

  Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

  Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng....Xem chi tiết

  Dai hoi Dang Bo

  Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (từ ngày 27 đến ngày 29/10/2020), Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương”...Xem chi tiết


  Thong tin ve Dang Bo_Hinh1

  Đại hội Đảng bộ Học viện Hàng không Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Đại hội Đảng bộ Học viện Hàng không Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra trang trọng trong ngày 02/7/2020 tại hội trường A201 – cơ sở 1, số 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh. Đại hội triệu tập 98 đồng chí, tham dự Đại hội có 84 đồng chí trong đó có 77 đảng viên chính thức và 07 đảng viên dự bị....Xem chi tiết


  Dang Bo_Hinh2

  Học viện Hàng không Việt Nam tổ chức thành công đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Nhiệm kỳ mới 2020-2025, Học viện phấn đấu trở thành nơi đào tạo nhân lực hàng không chủ chốt của cả nước và đưa Học viện phát triển trong khu vực...Xem chi tiết


  Mot so hinh anh


  Dang Bo_Hinh4

  Đảng bộ Học viện Hàng không Việt Nam đổi mới và phát triển

  Đảng bộ Học viện Hàng không Việt Nam (gọi tắt là Đảng bộ Học viện) được thành lập từ năm 2006, khi đó Đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Cục Hàng không dân dụng Việt Nam. Đến năm 2012, Đảng bộ Học viện trực thuộc Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải (theo Quyết định số 185-QĐ/ĐU ngày 10/7/2012 của đảng ủy Bộ GTVT)...Xem chi tiết


  Dang Bo_Hinh5

  Thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Ngày 19/10, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có Thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trân trọng đăng tải toàn văn thông cáo này...Xem chi tiết

  Bài viết liên quan

 • Sinh viên khoa Du lịch và Dịch vụ Hàng không trải nghiệm hành trình Di sản xuyên Việt
  • Sinh viên khoa Du lịch và Dịch vụ Hàng không trải nghiệm hành trình Di sản xuyên Việt

   Khởi hành từ ngày 20/11/2023, hành trình dài 13 ngày 12 đêm đi qua các tỉnh thành, thành phố trực thuộc Trung Ương với các địa danh nổi tiếng của Việt Nam là một trong số những chương trình thực tập, thực tế được Khoa Du lịch và Dịch vụ Hàng không thuộc Học viện Hàng không Việt Nam tổ chức cho hơn 100 sinh viên năm 2 ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành tìm hiểu hệ thống tuyến, điểm du lịch, di sản thế giới và Việt Nam và thực hành hướng dẫn tại điểm, suốt tuyến với các nghiệp vụ trong ngành.

  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: