• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Thông tin về Đảng Bộ

 • Thứ tư, 16:52 Ngày 04/11/2020
 • Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

  Dai hoi Dang Bo

  Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

  Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng....Xem chi tiết

  Dai hoi Dang Bo

  Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc (từ ngày 27 đến ngày 29/10/2020), Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương”...Xem chi tiết


  Thong tin ve Dang Bo_Hinh1

  Đại hội Đảng bộ Học viện Hàng không Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Đại hội Đảng bộ Học viện Hàng không Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra trang trọng trong ngày 02/7/2020 tại hội trường A201 – cơ sở 1, số 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh. Đại hội triệu tập 98 đồng chí, tham dự Đại hội có 84 đồng chí trong đó có 77 đảng viên chính thức và 07 đảng viên dự bị....Xem chi tiết


  Dang Bo_Hinh2

  Học viện Hàng không Việt Nam tổ chức thành công đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Nhiệm kỳ mới 2020-2025, Học viện phấn đấu trở thành nơi đào tạo nhân lực hàng không chủ chốt của cả nước và đưa Học viện phát triển trong khu vực...Xem chi tiết


  Mot so hinh anh


  Dang Bo_Hinh4

  Đảng bộ Học viện Hàng không Việt Nam đổi mới và phát triển

  Đảng bộ Học viện Hàng không Việt Nam (gọi tắt là Đảng bộ Học viện) được thành lập từ năm 2006, khi đó Đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Cục Hàng không dân dụng Việt Nam. Đến năm 2012, Đảng bộ Học viện trực thuộc Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải (theo Quyết định số 185-QĐ/ĐU ngày 10/7/2012 của đảng ủy Bộ GTVT)...Xem chi tiết


  Dang Bo_Hinh5

  Thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Ngày 19/10, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có Thông cáo báo chí về Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trân trọng đăng tải toàn văn thông cáo này...Xem chi tiết

  • facebook