• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Thông báo tuyển dụng viên chức Học viện Hàng không Việt Nam năm 2019

 • Thứ sáu, 14:28 Ngày 14/06/2019
 • THÔNG BÁO

  Tuyển dụng viên chức năm 2019

  Thực hiện Quyết định số 917/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Học viện Hàng không Việt Nam, Học viện Hàng không Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

  I. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

  1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

  - Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

  - Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

  - Có đơn đăng ký dự tuyển;

  - Có lý lịch rõ ràng;

  - Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo và các điều kiện khác phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục quản lý chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

  Lưu ý: Người dự tuyển phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp sau khi có kết quả tuyển dụng, Học viện Hàng không Việt Nam phát hiện người sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

  2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

  - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

  - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; có dị dạng về hình thể, nói ngọng, nói lắp, đang trong thời gian bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

  II. Chỉ tiêu tuyển dụng:

  56 chỉ tiêu, gồm 43 giảng viên và 13 viên chức hành chính.

  III. Phương thức tuyển dụng : Thi tuyển

  IV. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển viên chức

  Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

  1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy.

  a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

  Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

  Phần II: Thi ngoại ngữ (Tiếng Anh), 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm là Giảng viên ngoại ngữ tiếng Anh khoa Cơ bản, người dự tuyển không phải thi tiếng Anh tại vòng này.

  Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng này.

  b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) trong trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

  Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ của 01 trong 05 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức.

  Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

  c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) trong trường hợp vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn không phải là tin học nếu có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

  d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a mục 1 phần IV, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định tại mục 2 phần IV.

  2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

  a) Đối với các vị trí việc làm là viên chức hành chính (Chuyên viên, Quản trị viên hệ thống, Kế toán viên, Lưu trữ viên).

  - Hình thức thi: Phỏng vấn.

  - Nội dung thi: Ứng viên chuẩn bị 01 báo cáo chuyên đề về lĩnh vực thuộc vị trí việc đăng ký dự tuyển, trình bày và trả lời phỏng vấn về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.

  - Thang điểm: 100 điểm.

  - Thời gian thi: 30 phút.

  b) Đối với các vị trí việc làm là viên chức hành chính (Y sĩ, Cán sự, Kỹ thuật viên).

  - Hình thức thi: Phỏng vấn.

  - Nội dung thi: Ứng viên chuẩn bị nội dung liên quan đến vị trí việc đăng ký dự tuyển, trình bày và trả lời phỏng vấn về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp.

  - Thang điểm: 100 điểm.

  - Thời gian thi: 30 phút.

  c) Đối với các vị trí việc làm có chức danh nghề nghiệp là Giảng viên.

  - Hình thức thi: Thực hành.

  - Nội dung thi: Ứng viên chuẩn bị 05 tiết của một học phần thuộc chuyên ngành đăng ký dự tuyển, bốc thăm và thực hành giảng 01 tiết, trả lời phỏng vấn về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, các kỹ năng sư phạm.

  - Thang điểm: 100 điểm.

  - Thời gian thi: 50 phút.

  V. Xác nhận người trúng tuyển

  1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện:

  a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

  b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục 3 phần V (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

  2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục 3 phần V (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả đim thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyn; nếu vn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

  3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

  a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

  b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

  c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

  4. Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại mục 3 phần V thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định tại mục 2 phần V.

  5. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

  VI. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm tiếp nhận

  1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

  Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

  2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

  - Thời gian: Từ ngày 14/6/2019 đến hết ngày 14/7/2019.

  - Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ & Quản lý sinh viên, Học viện Hàng không Việt Nam,

  Số 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

  Điện thoại liên hệ: 0283.997.0591

  VII. Thời gian thi và lệ phí thi

  1. Thời gian thi

  Dự kiến Vòng 1: từ ngày 29/7 đến ngày 30/7/2019

  Dự kiến Vòng 2: từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2019.

  2. Lệ phí thi

  Ứng viên đủ điều kiện dự thi nộp lệ phí dự thi theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Học viện Hàng không Việt Nam tạm thu phí dự thi tuyển viên chức năm 2019 là 500.000 đồng/người.

  Ghi chú: Ứng viên nộp phiếu đăng ký dự tuyển tại phòng B-002, nộp lệ phí tuyển tại phòng A-17 cơ sở 1 Học viện Hàng không Việt Nam -104 Nguyễn Văn Trỗi -P8 - Q.Phú Nhuận -Tp. HCM.

  Thông báo tuyển dụng chính thức: Tại đây

  Số lượng, Tiêu chuẩn, điều kiện: Tại đây

  Mẫu đăng ký dự tuyển: Tại đây

   

   

   

  • facebook