• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức 2019

  • Thứ sáu, 15:43 Ngày 30/08/2019
  • Các thí sinh dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển viên chức Học viện Hàng không năm 2019 xem chi tiết thông báo tại đây

    • facebook