• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  THÔNG BÁO LỊCH ÔN THI THẠC SỸ 2019

 • Thứ sáu, 08:50 Ngày 13/12/2019
 •      

  THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SỸ

  NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2019

  STT

  Học phần

  Giảng viên

  Thứ

  Tiết

  học

  ( số tiết)

  Phòng

  Buổi

  Thời gian bắt đầu

  Thời gian kết thúc

  Ghi chú

  1

  Toán kinh tế

  ThS. Đặng Thục Hiền

  2,3,4,5,6

  6

  Cơ sở 2

   Tối

  16/12/2019

  20/12/2019

  Địa điểm học: C103 104 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Tp.HCM

  2

  Tiếng Anh

  Giảng viên khoa CB

  7, CN

  6

  Cơ sở 2

  Cả ngày

  21/12/2017

  22/12/2019

  3

  Quản trị học

  ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hằng

  2,3,4,5,6

  6

  Cơ sở 2

  Tối

  23/12/2019

  27/12/2019

  Ghi chú:

  • Buổi sáng bắt đầu lúc 7h30’→ 11h30’                                                                  TRƯỞNG KHOA (ĐÃ KÝ)
  • Buổi chiều bắt đầu lúc 13h00’17h00’                                                          PGS.TS. Hà Nam Khánh Giao
  • Buổi tối bắt đầu lúc 17h30’21h30’                                                                                                                      
  • Các môn học đều cần Multi projector.
  • Môn Tiếng Anh cần học máy Cassette, Multi projector.

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                      

  • facebook