• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1, tuyển viên chức HVHKVN năm 2019

  • Thứ hai, 16:36 Ngày 23/09/2019
  • Học viện Hàng không thông báo kết quả thi tuyển vòng 1, tuyển viên chức năm 2019.

    Chi tiết xem: Tại đây

    Mẫu đơn xin phúc khảo: Tại đây

    • facebook