• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Thông Báo Danh Sách Và Lịch Kiểm Tra Kiểm Soát Không Lưu

 • Thứ năm, 12:04 Ngày 05/09/2019
 • Hội đồng tuyển chọn đào tạo cơ bản kiểm soát viên không lưu theo thoả thuận hợp tác giữa Tổng công ty quản lý bay Việt Nam và Học viện hàng không Việt Nam xin thông báo:

  I. Danh sách các ứng viên tham dự kiểm tra tiếng Anh và kiểm tra tố chất trên giấy:

     - Khu vực Miền Bắc xem tại đây;

     - Khu vực Miền Trung xem tại đây;

     - Khu vực Miền Nam xem tại đây;

  II. Danh sách ứng viên tham dự Kiểm tra tố chất trên máy tính và Vấn đáp

     - Khu vực Miền Bắc xem tại đây;

     - Khu vực Miền Trung xem tại đây;

     - Khu vực Miền Nam xem tại đây;

  III.  Nội dung kiểm tra:

  Gồm 3 phần:

  1.    Tiếng Anh (hình thức kiểm tra trắc nghiêm): Thời gian 90 phút, gồm: từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu và viết;

           Lưu ý: Ứng viên mang theo bút chì 2b và gôm;

  2.     Khả năng, tố chất nghề KSKL:

          -  Thực hiện trên máy tính: thời gian tối đa: 4 phút, gồm: Kiểm tra khả năng trí nhớ (nhớ các con số và nhớ vị trí);

          -  Thực hiện trên giấy: Thời gian: 10 phút , gồm: Kiểm tra khả năng định hướng không gian, tính toán và ra quyết định;

  3.     Phỏng vấn: kiểm tra hiểu biết về nghề nghiệp (Tiếng Anh & Tiếng Việt).

  IV. Lịch thi Khu vực Miền Bắc

  Ngày

  Thời gian

  tập trung

  Nội dung

  Thời gian

  Ngày 09/09/2019

  - CBCT: 8g00

  - Ứng viên: 8g15

  Tiếng Anh (trắc nghiệm)
  Tất cả các ứng viên tham dự kiểm tra

  90 phút

  - CBCT: 10g20

  - Ứng viên: 10g30

  Kiểm tra tố chất trên giấy. 

  10 phút

  - HĐ: 13g20

  - Ứng viên:13g30 

  Kiểm tra tố chất trên máy tính và Vấn đáp
  (15 người/buổi)

  Nhấn vào xem danh sách

  15 phút/ 01 Ứng viên

  Ngày 10/09/2019

  - HĐ: 7g20

  - Ứng viên: 7g30  

  Kiểm tra tố chất trên máy tính và Vấn đáp
  (16 người/buổi)

  15 phút/ 01 Ứng viên

  - HĐ: 13g20

  - Ứng viên:13g30 

  Ngày 11/09/2019

  - HĐ: 7g20

  - Ứng viên: 7g30  

  Kiểm tra tố chất trên máy tính và Vấn đáp
  (16 người/buổi)

  15 phút/ 01 Ứng viên

  V. Lịch thi Khu vực Miền Trung

  Ngày

  Thời gian

  tập trung

  Nội dung

  Thời gian

  Ngày 09/09/2019

  - CBCT: 8g00

  - Ứng viên: 8g15

  Tiếng Anh (trắc nghiệm)
  Tất cả các ứng viên tham dự kiểm tra

  90 phút

  - CBCT: 10g20

  - Ứng viên: 10g30

  Kiểm tra tố chất trên giấy

  10 phút

  Ngày 12/09/2019

  - HĐ: 7g20

  - Ứng viên: 7g30  

  Kiểm tra tố chất trên máy tính và Vấn đáp
  (12 người/buổi)

  15 phút/ 01 Ứng viên

  VI. Lịch thi Khu vực Miền Nam

  Ngày

  Thời gian

  tập trung

  Nội dung

  Thời gian

  Ngày 09/09/2019

  - CBCT: 8g00

  - Ứng viên: 8g15

  Tiếng Anh

  (trắc nghiệm)

  90 phút

  - CBCT: 10g20

  - Ứng viên: 10g30

  Kiểm tra tố chất trên giấy

  10 phút

  Ngày 13/09/2019

  - HĐ: 7g20

  - Ứng viên: 7g30  

  Kiểm tra tố chất trên máy tính và Vấn đáp
  (16 người/buổi)

  15 phút/ 01 Ứng viên

  - HĐ: 13g20

  - Ứng viên:13g30 

  Ngày 14/09/2019

  - HĐ: 7g20

  - Ứng viên: 7g30  

  Kiểm tra tố chất trên máy tính và Vấn đáp
  (16 người/buổi)

  15 phút/ 01 Ứng viên

  CHÚC CÁC ỨNG VIÊN ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG KỲ KIỂM TRA

  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: