• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Thông Báo Danh Sách Thí Sinh Trúng Tuyển Và Thí Sinh đủ điều Kiện Tham Dự đánh Giá Năng Lực Nghề Nghiệp

 • Thứ ba, 14:46 Ngày 24/10/2017
 • Hội đồng tuyển sinh trình độ cao đẳng 2017 thông báo:

  I. Danh sách thí sinh trúng tuyển và thí sinh đủ điều kiện tham gia đánh giá năng lực nghề nghiệp (NLNN):

  1.  Thí sinh trúng tuyển (Tại đây)

  2.  Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự đánh giá năng lực nghề nghiệp (Tại đây).

  II. Tổ chức khám sức khoẻ:

  1.  Đối tượng: Toàn thể danh sách thí sinh tại mục I;

  2.  Thời gian: lúc 7g30 – 11g30 ngày 30/10/2017;

  3.  Địa điểm: Học viện Hàng không Việt Nam, 104 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận, Hồ Chí Minh;

  III.  Kiểm tra ngoại hình:

  1.  Đối tượng: thí sinh ngành Dịch vụ thương mại Hàng không;

  2.  Thời gian: lúc 8g00 – 11g30 ngày 30/10/2017;

  3.  Địa điểm: Học viện Hàng không Việt Nam, 104 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận, Hồ Chí Minh;

  IV.  Đánh giá khả năng tố chất KSKL:

  1. Đối tượng: thí sinh ngành Kiểm soát không lưu

  2. Thời gian: ngày 31/10/2017

      - 8g00 – 9g30: Kiểm tra Tiếng Anh;

      - 9g45 – 10g30: Đánh giá khả năng tố chất KSKL;

  3. Nội dung đánh giá gồm 2 phần:

      a) Tiếng Anh: Thời gian 90 phút, gồm: từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu và viết;

           Lưu ý: hình thức kiểm tra trắc nghiêm, Ứng viên mang theo bút chì và gôm

       b) Khả năng, tố chất nghề KSKL:

           - Thực hiện trên máy tính: thời gian tối đa: 4 phút, gồm: Kiểm tra khả năng trí nhớ (nhớ các con số và nhớ vị trí);

           - Thực hiện trên giấy: Thời gian: 15 phút , gồm: Kiểm tra khả năng định hướng không gian, tính toán và ra quyết định;

              Lưu ý: Thí sinh tham dự đánh giá năng lực nghề nghiệp mang theo CMND/CCCD.

  4. Địa điểm: Học viện Hàng không Việt Nam, 104 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận, Hồ Chí Minh;

  V.  Làm thủ tục nhập học: 1 – 2/11/2017. Xem hướng dẫn tại đây

  VI. Học chính thức: 6/11/2017.

  • facebook