• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Thành tựu 35 năm hoạt động

  Nhìn lại chặng đường hơn 35 năm qua, Học viện Hàng Không Việt Nam đã có quá trình xây dựng, trưởng thành về nhiều mặt và đạt được những thành tích rất đáng tự hào. Những thành tích nổi bật đó là:

  Học viện Hàng Không Việt Nam đã làm tốt nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho toàn ngành Hàng Không Việt Nam, đáp ứng cơ bản yêu cầu về nguồn nhân lực cho Ngành Hàng Không Việt Nam ngay từ những ngày đầu thành lập, đóng góp một phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển của Ngành giao thông vận tải; đào tạo nhiều lớp cán bộ cho Hàng Không Dân dụng Lào, Cam-Pu-Chia.

  Học viện đã thực hiện gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo với hoạt động nghiên cứu khoa học trong cán bộ và sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

  Công tác hợp tác quốc tế của Học viện ngày càng được mở rộng, phát triển đa dạng và thu được hiệu quả thiết thực, góp phần tạo dựng uy tín, thương hiệu của Học viện trong cộng đồng các trường đào tạo chuyên ngành Hàng không tại Khu vực.

  Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đó là nhân tố quan trọng, quyết định chất lượng đào tạo và đảm bảo cho sự thành công của công cuộc đổi giáo dục và hội nhập quốc tế của Học viện.

  Công tác xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị của Học viện được đẩy mạnh theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá đã cải thiện tích cực điều kiện làm việc, giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên, bộ mặt của Học viện ngày một khang trang.

  Học viện đã chủ động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội hướng về cộng đồng thông qua các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS và Hội Sinh viên như: Hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa; Xây dựng quỹ học bổng cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tham gia tích cực trong việc xây và tặng các nhà tình thương, tình nghĩa cho những gia đình nghèo và những gia đình có công với Cách mạng; quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt và bị tai nạn rủi ro; hiến máu nhân đạo và tổ chức các phong trào thanh niên tình nguyện.

  Sự phối hợp hoạt động đồng bộ, có hiệu quả cao của Tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa Học viện phát triển đi lên.

  Học viện đã trược trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.:

  Khen thưởng của Chủ tịch nước

  1996 Huân chương Lao động hạng III của Chủ tịch nước 9695KT/CTN, 29/8/1996
  1998 Huân chương Lao động hạng II của Chủ tịch nước 598/KT/CTN, 14/11/1998
  2003 Huân chương Lao động hạng I của Chủ tịch nước 660/2003/QĐ-CTN,26/9/2003
  2010 Huân chương Độc lập hạng II. 670/QĐ-CTN. 24/5/2010

  Khen thường của Chính phủ

  1997 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 806/TTg, 20/9/1997
  1998 Cờ thi đua luân lưu của Chình phủ 645/QĐ-TTg, 23/7/1998

   

  Khen thưởng của các Bộ

  1992 Bằng khen Bộ GTVT 137/QĐ-KT, 01/2/1993
  1997 Bằng khen của Bộ LĐTB&XH 483/LD9TBXH-QĐ, 21/6/1997
  2004 Cờ thi đua Xuất sắc năm 2003 – Bộ GTVT 15/QĐ-BGTVT, 02/1/2004
  2005 Cờ thi đua Xuất sắc năm 2004 – Bộ GTVT 08/QĐ-BGTVT, 04/1/2005
  2005 Bằng khen 2004 của Tổng cục an ninh–Bộ Công an 11/QĐ/A11(A28), 25/1/2005
  2006 Cờ thi đua xuất sắc Bộ GTVT năm 2006 57/QĐ-BGTVT, 11/1/2007
  2007 Cờ thi đua xuất sắc Bộ GTVT năm 2007 24/QĐ-BGTVT, 04/1/2008
  2009 Bức trướng Bộ GTVT (30 năm thành lập HVHKVN) 583/QĐ-BGTVT, 13/3/2009
  2013 Danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc” 732/QĐ – BGTVT, 13/03/2013

  Khen thưởng của UBND Tp.Hồ Chí Minh

  2004 Cờ truyền thống của UBND Tp.HCM. 1041/QĐ-UB, 12/3/2004
  • facebook