• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  • Học viện Hàng không Việt Nam chính thức trở thành Thành viên liên kết (Associate Member) của Chương trình Đào tạo Hàng không Quốc tế (TRAINAIR PLUS Programme – ICAO)
  • Học viện Hàng không Việt Nam làm việc với Đại học Dongguk (Hàn Quốc)
  • Đánh giá giám sát lần 2 hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015
    • facebook