• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  • Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức 2020
  • Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1, kỳ xét tuyển viên chức 2020
  • Học viện Hàng không Việt Nam chính thức trở thành Thành viên liên kết (Associate Member) của Chương trình Đào tạo Hàng không Quốc tế (TRAINAIR PLUS Programme – ICAO)
    • facebook