• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  • Học viện Hàng không Việt Nam làm việc với Đại học Dongguk (Hàn Quốc)
  • Đánh giá giám sát lần 2 hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015
  • Hội thảo trực tuyến
  • Tham dự vòng phỏng vấn chương trình du học học kỳ hè tại Đại học Hàng không vũ trụ Hàn Quốc KAU
  • Lễ tuyên dương sinh viên 5 tốt và trao giải hội thao VAA 2019
    • facebook