• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  • Lễ công bố quyết định công nhận Hội đồng Học viện và Chủ tịch Hội đồng Học viện Hàng không Việt Nam
  • Học viện Hàng không Việt Nam chính thức trở thành Thành viên liên kết (Associate Member) của Chương trình Đào tạo Hàng không Quốc tế (TRAINAIR PLUS Programme – ICAO)
    • facebook