• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Sổ tay sinh viên hệ Đại học – Cao đẳng

 • Thứ bảy, 00:20 Ngày 29/08/2015
 • Sinh viên hệ đại học, cao đẳng vui lòng download sổ tay tại đây

  Bài viết liên quan

 • Giới thiệu khoa Cơ Bản
  • Giới thiệu khoa Cơ Bản

    Khoa Cơ bản được thành lập vào cuối năm 2007, sau khi trường Hàng không Việt Nam được nâng cấp thành Học viện hàng không Việt Nam, trên cơ sở Khoa Ngoại ngữ của trường Hàng không Việt Nam trước đây...

  • facebook