• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 • THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VLVH 2019
 • Giới thiệu Đoàn Thanh Niên
 • Giới thiệu khoa Cơ Bản
  • Giới thiệu khoa Cơ Bản

   Thứ ba, 18/08/2015

    Khoa Cơ bản được thành lập vào cuối năm 2007, sau khi trường Hàng không Việt Nam được nâng cấp thành Học viện hàng không Việt Nam, trên cơ sở Khoa Ngoại ngữ của trường Hàng không Việt Nam trước đây...

 • Học viện Hàng không Việt Nam làm việc với Đại học Dongguk (Hàn Quốc)
 • THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾNG ANH XẾP LỚP - LỚP KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU - ATO 2019
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU
  • facebook