• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  • Lễ công bố quyết định công nhận Hội đồng Học viện và Chủ tịch Hội đồng Học viện Hàng không Việt Nam
  • Học viện Hàng không Việt Nam chính thức trở thành Thành viên liên kết (Associate Member) của Chương trình Đào tạo Hàng không Quốc tế (TRAINAIR PLUS Programme – ICAO)
  • Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức 2020
  • Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1, kỳ xét tuyển viên chức 2020
  • THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KỲ THI THẠC SĨ QTKD NĂM 2020
  • Thông tin về Đảng Bộ
    • facebook