• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  • Học viện Hàng không Việt Nam tiếp và làm việc với các trường đào tạo hàng không đến từ Nauy
  • Học viện Hàng không Việt Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo với Airways New Zealand
  • Thông báo lịch thi học kỳ hè – Khoa điện tử viễn thông hàng không
  • Chương trình đào tạo khoa không lưu
  • Sổ tay sinh viên hệ Đại học – Cao đẳng
  • Lễ tốt nghiệp lớp Quản Trị Kinh Doanh Hàng Không khóa 1,2 – Hình thức vừa làm vừa học
  • Hoạt động đoàn hội
  • Nội san khoa học VAA Kỳ 1 (2018)
    • facebook