• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  • Hội thảo đào tạo phi công thủy phi cơ DHC 6
  • Thông báo tuyển dụng viên chức Học viện Hàng không Việt Nam đợt 2/2020
  • Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam - CTCP Tổ Chức Các Đợt Tuyển Dụng Tiếp Viên Năm 2020
  • Học viện Hàng không Việt Nam: Ưu tiên vừa tuyển dụng vừa đào tạo
    • facebook