• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 • Hội thảo đào tạo phi công thủy phi cơ DHC 6
 • Thông báo tuyển dụng viên chức Học viện Hàng không Việt Nam đợt 2/2020
 • Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam - CTCP Tổ Chức Các Đợt Tuyển Dụng Tiếp Viên Năm 2020
 • Học viện Hàng không Việt Nam: Ưu tiên vừa tuyển dụng vừa đào tạo
 • Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Học viện Hàng không Việt Nam
  • Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Học viện Hàng không Việt Nam

   Thứ ba, 23/06/2020

   Học  viện Hàng không Việt Nam thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020:  1. Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vòng 2: Tại đây 2. Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức vòng 2: Tại đây 3.Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức và ký kết hợp đồng làm việc: Tại đây Trân trọng thông báo ./.

  • facebook