• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Quản trị Du lịch và Lữ hành

 • Thứ ba, 17:20 Ngày 12/04/2022
 • 1. Quyết định ban hành CTĐT: Xem chi tiết tại đây

  2. Đề án mở ngành đào tạo: Xem chi tiết tại đây

  3. CTĐT ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành: Xem chi tiết tại đây

  4. Xác nhận điều kiện thực tế của cơ sở đào tạo (Bổ sung theo thông tư 02/2022/TT-BGDĐT): Xem chi tiết tại đây

  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: