• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  5

  Quá trình hình thành và phát triển của Học viện

  Năm 1978, Quyết định không số do Ông Phùng Thế Tài – Tổng Cục trưởng Tổng cục Hàng không dân dụng Việt Nam (HKDDVN) về việc thành lập Trường Hàng không dân dụng Việt Nam trực thuộc Tổng Cục HKDDVN, Bộ Quốc phòng.

  Ngày 24/03/1979, Thiếu tướng Vũ Xuân Chiêm – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định số 290/QĐ – QP, thành lập Trường Sĩ quan và Trung cấp nghiệp vụ Hàng không thuộc Tổng cục Hàng không Dân dụng Việt Nam. Nhiệm vụ của Trường trong giai đoạn này là đào tạo sĩ quan sơ cấp bay gồm người lái; Dẫn đường; Cơ giới trên không của máy bay vận tải loại trung; Sĩ quan sơ cấp về chỉ huy bay; Vận chuyển thương mại; Bổ túc cán bộ sơ cấp, trung cấp các ngành về nghiệp vụ hàng không; Đào tạo học viên tài vụ; Vận chuyển thương mại; Thông tin; Nhân viên phục vụ trên không và nhân viên kiểm soát không lưu.

  Ngày 14/11/1994, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Bùi Danh Lưu ra quyết định số 2318/QĐ-TCCCB-LĐ chuyển đổi tổ chức “Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Hàng không” thành “Trường Hàng không Việt Nam” trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ” thực hiện nhiệm vụ đào tạo bậc dưới đại học các nghề chuyên ngành hàng không: Kiểm soát viên không lưu; Khai thác cảng hàng không; Vận tải hàng không và điện tử viễn thông hàng không. Từ đó “Trường Hàng không Việt Nam trở thành tổ chức sự nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc gia.

  Ngày 17/07/2006, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm ký quyết định số 168/2006/QĐ-TTg, thành lập Học viện Hàng không Việt Nam trên cơ sở Trường Hàng không Việt Nam. Ngày 30/10/2006 Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ký Quyết định số 2321/QĐ-BGTVT của về Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của Học viện Hàng không Việt Nam. Học viện Hàng không Việt Nam trở thành cơ sở đào tạo đại học trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, hoạt động theo Điều lệ trường đại học do Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức tuyển sinh từ năm học 2007 – 2008  với các ngành: Quản trị kinh doanh hàng không; Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và Quản lý hoạt động bay. Ngoài ra, do đặc thù nhân lực ngành hàng không Học viện tiếp tục được giao nhiệm vụ đào tạo các nghề chuyên ngành hệ trung và sơ cấp như: Kiểm soát viên không lưu; An ninh hàng không; dịch vụ thương mại; Đặt chỗ-bán vé máy bay; Thợ kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, tiếp viên hàng không… nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cao cho ngành từng bước cho các nhu cầu cho xã hội.

  • facebook