• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Hàng không Việt Nam và Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT) Úc.

  • Thứ ba, 08:50 Ngày 09/04/2019
  • Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Học viện Hàng không Việt Nam và Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (RMIT) Úc.

    • facebook