• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Giới thiệu về khoa Cảng Hàng không

 • Thứ năm, 15:30 Ngày 07/12/2017
 • KHOA CẢNG HÀNG KHÔNG

  Chức năng:

  Tham mưu cho Giám đốc Học viện về chương trình, nội dung đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành Cảng hàng không, sân bay do Khoa quản lý.

  Nhiệm vụ:

  1.    Xây dựng, hoàn thiện chương trình, nội dung, kế hoạch, giáo trình, bài giảng, tài liệu, đội ngũ giảng viên (cơ hữu, mời giảng, các chuyên gia…) giảng dạy chuyên ngành đào tạo Cảng hàng không, sân bay được giao quản lý;

  2.    Phối hợp cùng phòng Đào tại xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo mới;

  3.    Xây dựng quy hoạch lực lượng giảng viên đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình theo từng giai đoạn;

  4.    Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo; theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong quá trình đào tạo theo các quy định hiện hành; mở rộng quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành Cảng hàng không, sân bay;

  5.    Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác nghiên cứu đề tài khoa học liên quan đến chuyên ngành đào tạo; hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; coi thi, kiểm tra hết môn, thi tốt nghiệp/làm luận văn tốt nghiệp theo kế hoạch của Học viện;

  6.    Quản lý các tư liệu, tài liệu liên quan đến công tác giảng dạy của khoa;

  7.    Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;

  8.    Thực hiện công việc khác được Giám đốc Học viện phân công.

  Thông tin nhân sự Khoa Cảng Hàng Không:

  Phó Khoa phụ trách

  TS. Lê Ngô Ngọc Thu

  Email: thulnn@vaa.edu.vn

  Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế

   

   

  Giảng viên

  ThS. Nguyễn Văn Dương

  Email: duongnv@vaa.edu.vn

  Chuyên ngành: An ninh Hàng không, Luật

  Giảng viên

  ThS. Nguyễn Tùng Bảo Thanh

  Email: nguyentungbaothanh@gmail.com

  Chuyên ngành: An ninh Hàng không, Ngôn ngữ học

  Nghiên cứu sinh: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính

   

  Giảng viên

  Huỳnh Phương Thảo

  Email: thaohp.dhl@gmail.com

  Chuyên ngành: An ninh Hàng không, Luật, Tài chính – Ngân hàng

  Học viên cao học: Luật kinh tế

   

  Giảng viên

  ThS. Huỳnh Hữu Nhân

  Email: nhanhuynhvn@gmail.com

  Chuyên ngành: Toán ứng dụng, CNTT, Quản trị kinh doanh

  Bài viết liên quan

  • facebook