• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    Kết quả xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021

  • Thứ ba, 16:57 Ngày 15/06/2021
  • THÔNG BÁO 

    Kết quả xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021 

    Học viện Hàng không Việt Nam thông báo kết quả xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021: Xem tại đây 

    • facebook