• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Học viện Hàng không Việt Nam

 • Thứ ba, 17:17 Ngày 23/06/2020
 • Kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Học viện Hàng không Việt Nam

  Học  viện Hàng không Việt Nam thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020: 

  1. Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vòng 2: Tại đây

  2. Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức vòng 2: Tại đây

  3.Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức và ký kết hợp đồng làm việc: Tại đây

  Trân trọng thông báo ./.

  • facebook