• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    kết quả thi bổ sung kiến thức năm 2015

  • Thứ ba, 11:28 Ngày 22/12/2015
  • Bảng điểm quá trình và điểm thi học phần các học phần bổ sung kiến thức năm 2015. Học viên xem file: Kết quả thi BSKT

    Điểm tổng kết học phần, học viên xem file: điểm tổng kết các học phần BSKT 2015

    • facebook