• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và danh sách đủ tiêu chuẩn điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021

 • Thứ năm, 15:42 Ngày 03/06/2021
 • THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 1 ĐỢT 1 NĂM 2021 

  VÀ 

  DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT 1 NĂM 2021

  Học viện Hàng không Việt Nam thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và danh sách đủ tiêu chuẩn điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021 như sau:

  Kết quả kiểm tra phiếu dự tuyển viên chức vòng 1 đợt 1 năm 2021: Xem tại đây

  Danh sách thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021: Xem tại đây

   

  • facebook