• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    Hội đồng nghiệm thu giáo trình An ninh Hàng không thành công tốt đẹp

  • Thứ tư, 09:46 Ngày 02/03/2016
  • Vừa qua, Học viện hàng không Việt Nam đã tổ chức buổi Nghiệm thu giáo trình An ninh Hàng không kéo dài 2 ngày làm việc (từ ngày 29/02/2016 – 01/03/2016) . Buổi nghiệm thu diễn ra nghiêm túc và kết thúc tốt đẹp, qua quá trình thảo luận, xem xét , giáo trình An ninh Hàng không đã được hội đồng thông qua và đạt yêu cầu.

    IMG_3101Hình ảnh buổi nghiệm thu giáo trình

    • facebook