• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    Học viện Hàng không Việt Nam làm việc với Đại học Dongguk (Hàn Quốc)

  • Thứ hai, 15:17 Ngày 10/06/2019
  • Ngày 10/6/2019 Tại trụ sở của Học viện Hàng không Việt nam đã diện ra buổi làm việc chính thức giữa Học viện Hàng không Việt Nam (VAA) và Đại học Dongguk (Hàn Quốc). Tại buổi làm việc   Hai bên đã trao đổi việc hợp tác trong các lĩnh vực về trao đổi giảng viên, trao đổi học viên, nghiên cứu hợp tác các lĩnh vực về kinh tế, kỹ thuật, đào tạo ngôn ngữ Tiếng Hàn Quốc...Dưới đây là hình ảnh của buổi làm việc.

     

     

    • facebook