• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Giới thiệu khoa Vận tải hàng không

 • Thứ năm, 11:07 Ngày 26/11/2020
 •           KHOA VẬN TẢI  HÀNG KHÔNG

       GIỚI THIỆU CHUNG

       Khoa Vận tải Hàng không là một khoa chuyên môn của Học viện Hàng không Việt Nam.

       Tham mưu cho Giám đốc Học viện về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành quản trị kinh doanh; đồng thời thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành về quản trị kinh doanh; quản lý công tác chuyên môn và quản lý học viên, sinh viên thuộc ngành quản trị kinh doanh trong Học viện.

       Hiện nay Khoa đang thực hiện đào tạo 3 bậc học: Cao học, Đại học và Cao đẳng ngành quản trị kinh doanh. Trong đó, bậc Cao học đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh định hướng Hàng không, bậc Đại học đào tạo các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Hàng không, Quản trị Kinh doanh Vận tải Hàng không, Quản trị Kinh doanh Cảng Hàng không, và Quản trị Du lịch, bậc cao đẳng, đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Thương mại Hàng không.

       Số lượng sinh viên do Khoa quản lý, tăng dần, hiện nay là khoảng 2000 học viên, sinh viên hàng năm.

       Trong xu hướng hội nhập và phát triển, Khoa Vận tải Hàng không hướng tới đào tạo bậc Đại học chất lượng cao với chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Vận tải Hàng không, và định hướng xúc tiến đào tạo bậc Tiến sĩ trong thời gian không xa.

       ĐỊA CHỈ

          Phòng G108, Số 18A/1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

          Số điện thoại: (028) 38116821

       CƠ CẤU TỔ CHỨC

      Khoa Vận tải Hàng không hiện nay được tổ chức thành 2 Bộ môn là:

  • Bộ môn Quản trị Kinh doanh
  • Bộ môn Vận tải Hàng không 

       Tổng số giảng viên, nhân viên trong Khoa hiện nay là 29 người. Khoa có kế hoạch tuyển giảng viên theo định hướng phát triển của Khoa và theo đề án nhân sự của Bộ Giao thông vận tải và của Học viện Hàng không Việt Nam

     CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

       Đại học                                      Quản trị kinh doanh

       Cao đẳng                                   Dịch vụ thương mại hàng không

       CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA
  Ha Nam Khanh Giao

  Trưởng Khoa

  PGS. TS. Hà Nam Khánh Giao

  Email: giaohnk@vaa.edu.vn

  Nguyen Manh Tuan

  Phó trưởng Khoa

  TS. Nguyễn Mạnh Tuân

  Email: tuannm@vaa.edu.vn

  Nguyen Thi Thu Huong

  Phó trưởng Khoa

  ThS. Nguyễn Thị Thu Hương

  Email: huongntt@vaa.edu.vn

  Vu Le Huong

  TS. Vũ Lê Hương

  Email: huongvl@vaa.edu.vn

  Bui Nhat Vuong

  TS. Bùi Nhất Vương

  Email: vuongbn@vaa.edu.vn

  Tran Vi

  TS. Trần Vĩ

  Email: vit@vaa.edu.vn

  Nguyen Mai Duy

  Phó trưởng Bộ môn, Phụ trách Bộ môn Quản trị kinh doanh

  ThS. Nguyễn Mai Duy

  Email: duynm@vaa.edu.vn

  Tran Dieu Hang

  Phó trưởng Bộ môn, Phụ trách Bộ môn Vận tải Hàng không

  ThS. Trần Diệu Hằng

  Email: hangtd@vaa.edu.vn

  Nguyen Tran Thanh Thuan

  ThS. Nguyễn Trần Thanh Thuần

  Email: thuanntt@vaa.edu.vn

  Nguyen Thi Vinh Hang

  ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Hằng

  Email: hangntv@vaa.edu.vn

  Do Uyen Tam

  ThS. Đỗ Uyên Tâm

  Email: tamdu@vaa.edu.vn

  Hoang Thi Kim Thoa

  ThS. Hoàng Thị Kim Thoa

  Email: thoahtk@vaa.edu.vn

  Nguyen Duy Tan

  ThS. Nguyễn Duy Tân

  Email: tannd@vaa.edu.vn

  Hoang Thi Kim Thoa

  ThS. Hoàng Thị Kim Quy

  Email: quyhtk@vaa.edu.vn

  Le Thi Chau Kha

  ThS. Lê Thị Châu Kha

  Email: khaltc@vaa.edu.vn

  Le Thành Trung

  ThS. Lê Thành Trung

  Email: trunglt@vaa.edu.vn

  Nguyen Thi Lan Phuong

  ThS. Nguyễn Thị Lan Phương

  Email: phuongntl@vaa.edu.vn

  Doan Quang Dong

  ThS. Đoàn Quang Đồng

  Email: dongdq@vaa.edu.vn

  Nguyen Nam Thanh

  ThS. Nguyễn Nam Thanh

  Email: thanhnn@vaa.edu.vn

  Doan Thi Kim Thanh

  ThS. Đoàn Thị Kim Thanh

  Email: thanhdtk@vaa.edu.vn

  Pham Huu Ha

  ThS. Phạm Hữu Hà

  Email: haph@vaa.edu.vn

  Ngo Thi Thanh Huyen

  ThS. Ngô Thị Thanh Huyền

  Email: huyenntt@vaa.edu.vn

  Nguyen Thi Kim Ngan

  ThS. Nguyễn Thị Kim Ngân

  Email: nganntk@vaa.edu.vn

  Bui Vu Luong

  ThS. Bùi Vũ Lương

  Email: luongbv@vaa.edu.vn

  Nguyen Le Huyen

  ThS. Nguyễn Lê Huyền

  Email: huyennl@vaa.edu.vn

  Pham Thanh Huong

  ThS. Phạm Thanh Hương

  Email: huongpt@vaa.edu.vn

  Nguyen Le Huyen

  Nguyễn Thị Thanh Huyền

  Email: huyenntt@vaa.edu.vn

  Nguyen Phu Phuong Trang

  Nguyễn Phú Phương Trang

  Email: trangnpp@vaa.edu.vn

  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: