• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Giới thiệu khoa Vận tải hàng không

 • Thứ năm, 10:42 Ngày 06/08/2015
 • Khoa vận tải hàng không là một khoa chuyên ngành của Học viện. Khoa có chức năng tham mưu cho Giám đốc học viện về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành quản trị kinh doanh. Đồng thời thực hiện đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành về quản trị kinh doanh; quản lý công tác chuyên môn và quản lý học sinh sinh viên thuộc ngành quản trị kinh doanh trong Học viện.

  Hiện nay khoa đang thực hiện đào tạo 2 bậc là đại học và cao đẳng ngành quản trị kinh doanh. Trong đó, hệ đại học chính quy đào tạo 4 chuyên ngành là quản trị kinh doanh hàng không, quản trị doanh nghiệp hàng không, quản trị cảng hàng không và quản trị du lịch hàng không. Bậc cao đẳng, đào tạo 1 chuyên ngành là quản trị kinh doanh hàng không. Số lượng sinh viên do Khoa quản lý, tăng dần hàng năm. Theo quy mô hiện nay là khoảng 2000 sinh viên/năm, được tổ chức thành 42 lớp (năm 2013-2014).

  Cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên

  Khoa hiện nay được tổ chức thành 4 bộ môn là Quản trị kinh doanh, Tài chính – Kế toán, Kinh tế hàng không, Khai thác hàng không. Trong đó, bộ môn Quản trị kinh doanh quản lý 31 môn, bộ môn Tài chính – kê toan quản lý 11 môn, bộ môn Kinh tế hàng không quản lý 7 môn, bộ môn Khai thác hàng không quản lý 14 môn.

  Tổng số CBNV trong Khoa hiện nay là 26 người, trong đó có 3 tiến sĩ và 18 thạc sỹ. Trong đó có 5 tiến sĩ và 18 thạc sỹ và 6 cử nhân.

   Cơ cấu tổ chức và cán bộ của khoa Vận Tải Hàng Không

                                                          Cơ cấu tổ chức và cán bộ của khoa Vận Tải Hàng Không

  Mục tiêu đào tạo

  Trang bị cho sinh viên các kiến thức cập nhật và chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh hàng không

  Không ngừng phát triển sự sáng tạo theo định hướng dụng vào thực tiễn và thực hành trong giảng dạy và nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành hàng không.

  Cung cấp các chương trình đào tạo chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu của ngành hàng không về nguồn lao động có tay nghề và chuyên nghiệp vụ.

   

  Chương trình đào tạo

  Khoa vận tải hàng không thực hiện nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học và cao đẳng từ năm 2006. Khoa Vận tải hàng không có nhiệm vụ thực hiện đào tạo các lớp thuộc hệ đại học và cao đẳng đối với các chuyên ngành:

  (1)        Quản trị kinh doanh tổng hợp

  (2)        Quản trị kinh doanh vận tải hàng không

  (3)        Quản trị kinh doanh cảng hàng không

  (4)        Quản trị du lịch

  Các chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh của Khoa bao gồm 130 tín chỉ. Trong đó bao gồm khoảng 80 tín chỉ là kiến thức chuyên ngành.

  Mục tiêu chương trình đào tạo

  Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành hàng không và du lịch với các mục tiêu sau đây:

  (1)         Có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề lý thuộc lĩnh vực quản kinh doanh hàng không và các lĩnh vực kinh doanh khác.

  (2)        Có khả năng thực hiện công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh tại các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là lĩnh vực quản lý các doanh nghiệp trong ngành hàng không.

  (3)        Sinh viên được trang bị kiến thức chung về khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh và kiến thức xã hội khác, cũng như kiến thức Toán cao cấp, Tin học, Kinh tế lượng…

  (4)        Sinh viên được trang bị những kiến thức tiên tiến trong lĩnh vực kinh tế và quản lý, đặc biệt những kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh hàng không: quản trị chiến lược, kiến thức về khoa học lãnh đạo và quản lý, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý marketing, Kinh tế vận tải hàng không, Quản trị hãng hàng không, Quản trị khai thác cảng hàng không, Marketing hàng không, Luật hàng không…

  (5)        Cử nhân Quản trị kinh doanh tốt nghiệp có thể làm việc tại các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, hoặc tiếp tục học ở các bậc học cao hơn, theo các chương trình liên kết quốc tế hoặc ở các trường đại học nước ngoài.

   

  (6)        Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành các bộ phận quản lý, tham mưu, nghiệp vụ của các hãng hàng không (bao gồm cả các Văn phòng khu vực, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Trung tâm…) và các doanh nghiệp trong dây truyền kinh doanh vận tải hàng không của hãng hàng không (kỹ thuật máy bay, dịch vụ thương mại mặt đất, dịch vụ hàng hóa, xuất ăn…), đặc biệt là trong các lĩnh vực như kế hoạch phát triển, kế hoạch thị trường, đầu tư, tài chính, nhân lực, tiếp thị và bán sản phẩm, dịch vụ thị trường; Các bộ phận quản lý, tham mưu, nghiệp vụ của các hãng hàng không, Tổng công ty cảng hàng không, Tổng công ty đảm bảo hoạt động bay và các đơn vị thành viên của Tổng công ty cảng hàng không và Tổng công ty đảm bảo hoạt động bay; Các Tổng công ty Cảng hàng không, các Cảng hàng không, các Cảng vụ hàng không

  Bài viết liên quan

 • Học Viện Hàng Không Việt Nam tổ chức chuyến đi thực tế cho sinh viên tại sân bay Cam Ranh
  • facebook