• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Giới thiệu khoa Cơ bản

 • Thứ sáu, 17:32 Ngày 09/04/2021
 •           KHOA CƠ BẢN

       GIỚI THIỆU CHUNG

       Khoa Cơ bản được thành lập vào cuối năm 2007 sau khi trường Hàng không Việt Nam được nâng cấp thành Học viện hàng không Việt Nam trên cơ sở Khoa Ngoại ngữ của trường Hàng không Việt Nam trước đây.

       Chức năng, nhiệm vụ:

  • Tham mưu cho Giám đốc Học viện về chương trình, nội dung đào tạo, giảng dạy các học phần kiến thức giáo dục đại cương cho các trình độ đào tạo tổ chức tại Học viện;
  • Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa, trung tâm xây dựng chương trình, nội dung đào tạo kiến thức giáo dục đại cương phù hợp với từng trình độ, hình thức đào tạo và từng ngành học cụ thể;
  • Tổ chức đào tạo các học phần/ môn học được giao; xây dựng giáo trình, bài giảng, cập nhật tài liệu giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
  • Phối hợp với phòng, khoa, trung tâm trong công tác tổ chức kiểm tra, thi hết học phần/; môn học thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương;
  • Quản lý tư liệu, tài liệu liên quan đến công tác giảng dạy của khoa;
  • Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và phương tiện, trang thiết bị được giao;
  • Thực hiện công việc khác được Giám đốc Học viện phân công.

       ĐỊA CHỈ

          Phòng G207, Cơ sở 2 Học viện Hàng Không Việt Nam 

          Số 18A/1 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

          Số điện thoại: (028) 38110284

          Email: trungpt@vaa.edu.vn

       CƠ CẤU TỔ CHỨC

      Khoa Cơ bản gồm 03 bộ môn: 

  • Bộ môn Khoa học tự nhiên: Quản lý các môn học Toán, Lý, Tin học và môn GDTC
  • Bộ môn Khoa học xã hội: Quản lý các môn tiếng Anh (TACB và TACN cho các ngành đào tạo), Tâm lý học đại cương.
  • Bộ môn Chính trị - Pháp luật: quản lý các môn lý luận chính trị, và các môn Luật. 

       Tổng số cán bộ, giảng viên trong Khoa: 24

  • Đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý: 23
  • Trợ lý Khoa: 01 (Phan Thị Thu Hảo  - SĐT: 0916265666)
       CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA
     

  BỘ MÔN

  STT

  NHÂN SỰ

  TRÌNH ĐỘ

  CHỨC DANH

  1. KHOA HỌC TỰ NHIÊN

  1

  Đặng Thục Hiền

  Thạc sĩ Toán học

  Phụ trách BM

  Giảng viên chính

  2

  Võ Minh Vương

  Thạc sĩ TDTT

  Giảng viên

  3

  Nguyễn Hữu Toàn

  Thạc sĩ TDTT

  Giảng viên

  4

  Bùi Mạnh Quân

  Tiến sĩ CNTT

  Giảng viên

  5

  Nguyễn Lương Anh Tuấn

  Tiến sĩ CNTT

  Giảng viên

  6

  Bùi Thị Lan Anh

  Thạc sĩ Toán học

  Giảng viên

  7

  Huỳnh Hữu Nhân

  Thạc sĩ  kỹ thuật (Toán ứng dụng)

  Giảng viên

  2.KHOA HỌC XÃ HỘI

  8

  Lâm Thành Nam

  Tiến sĩ Giảng dạy tiếng Anh

  Phụ trách BM

  9

  Nguyễn Kim Loan

  Tiến sĩ ngôn ngữ

  Giảng viên chính

  10

  Vũ Thị Minh Khiêm

  Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

  Giảng viên

  11

  Nguyễn Hạnh Minh

  Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

  Giảng viên

  12

  Trần Phạm Minh Đức

  Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

  Giảng viên chính

  13

  Phạm Thị Mai Phương

  Thạc sĩ ngôn ngữ ứng dụng (Tiếng Anh)

  Giảng viên

  14

  Phạm Thị Cúc Phương

  Thạc sĩ QTKD

  CN tiếng Anh

  Giảng viên chính

  15

  Nguyễn Ngọc Minh Thư

  Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

  Giảng viên

  16

  Nguyễn Thị Thanh Hương

  Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

  Giảng viên

  17

  Phan Thị Anh Nga

  Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

  Giảng viên

  18

  Nguyễn Hoàng Mai Dung

  Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

  Giảng viên

  19

  Nguyễn Thị Mỹ Linh

  Thạc sĩ Giảng dạy tiếng Anh

  Giảng viên

  3.CHÍNH TRỊ PHÁP LUẬT

  20

  Phan Thành Trung

  ThS. QTKD

  Trưởng Khoa

  21

  Nguyễn Thị Hằng

  Thạc sĩ PP giảng dạy GD chính trị

  Phụ trách BM

  22

  Lê Thị Khánh Hòa

  ThS. Luật

  Giáo viên

  23

  Huỳnh Quốc Thịnh

  Thạc sĩ PP giảng dạy GD chính trị

  Giảng viên

   
  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: