• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    Đề án đề nghị cho phép đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh

  • Thứ tư, 09:28 Ngày 19/08/2015
  • Ngày 17/8/23015 Học viện HKVN đã trình Bộ giáo dục và đào tạo đề án cho phép đào tạo thạc sỹ chuyên ngành QTKD

    Nội dung đề án xem file đính kèm

    • facebook