• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 • Thông báo gia hạn đăng ký học phần HK1(2015-2016)
  • Thông báo gia hạn đăng ký học phần HK1(2015-2016)

   Thứ tư, 12/08/2015

   Vừa qua, trong thời gian đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016, sinh viên gặp một số sự cố về mạng truy cập đăng ký nên việc đăng ký học phần gặp khó khăn. Sau khi khắc phục sự cố, đường truyền đã được nâng cấp. Vì vậy, phòng Đào tạo thông báo gia hạn thời gian đăng ký học phần như sau:

 • Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2015-2016
 • Thông báo: Mức học phí hè cho học phần dưới 20 sinh viên
 • Giới thiệu phòng đào tạo
  • Giới thiệu phòng đào tạo

   Thứ tư, 29/07/2015

   Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Đào tạo là cơ quan tham mưu giúp việc cho Giám đốc Học viện về công tác quản lý, phát triển, tổ chức đào tạo và cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho các bậc học Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, trung cấp nghề, nghề và các lớp đào tạo theo nhu cầu của Doanh nghiệp, Tổ chức  xã hội thuộc phạm vi của Học viện.

 • Thông báo: Mua bảo hiểm năm học 2015 -2016
  • Thông báo: Mua bảo hiểm năm học 2015 -2016

   Thứ sáu, 11/09/2015

   Căn cứ Thông báo số 2404/BHXH-THU ngày 24/07/2015 của Bảo hiểm Xã Hội TP.HCM về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế Học sinh – Sinh viên năm học 2015-2016. Căn cứ Thông báo số 2522/BHXH-THU ngày 05/08/2015 của Bảo hiểm Xã Hội TP.HCM về việc điều chỉnh bổ sung công văn số 2404/BHXH-THU ngày 24/07/2015 hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm Y tế Học sinh – Sinh viên năm học 2015-2016.

 • Mẫu đơn xin vào nội trú ký túc xá
 • Mẫu đơn xin miễn giảm học phí
 • Mẫu giấy xác nhận vay vốn ngân hàng
 • Mẫu giấy chứng nhận học sinh, sinh viên
 • Hồ sơ cán bộ
  • Hồ sơ cán bộ

   Thứ hai, 07/09/2015

   Để đảm bảo công tác cập nhật thông tin liên quan đến Cán bộ – Giảng viên – Nhân viên thuộc Học viện Hàng không Việt Nam. Phòng TCCB&QLSV đề nghị các trường hợp được thông báo trực tiếp “download” các mẫu văn bản kèm theo dưới đây – Ghi cập nhật thông tin ký tên gửi về ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Phòng TCCB&QLSV, đồng thời gửi file đến email: hiepnh@vaa.edu.vn để bổ sung hồ sơ quản lý tại đơn vị.

 • Thông báo tuyển lao động hợp đồng năm 2015
  • Thông báo tuyển lao động hợp đồng năm 2015

   Thứ năm, 13/08/2015

   Học viện Hàng không Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng lao động hợp đồng trong năm 2015 như sau: Điều kiện đăng ký xét tuyển lao động Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký xét tuyển lao động hợp đồng năm 2015:  

 • Thông tin liên hệ phòng TCCB & QLSV
  • Thông tin liên hệ phòng TCCB & QLSV

   Thứ hai, 07/09/2015

   1.Phòng Tổ chức Cán bộ và Quản lý sinh viên Địa chỉ: Phòng A.03 – 104 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Phú Nhuận, HCM (Trụ sở chính) Sđt: 08. 39970591

 • Quy định về đồng phục học sinh – sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam
 • Giới thiệu phòng Tổ chức Cán bộ và Quản lý Sinh viên
  • Giới thiệu phòng Tổ chức Cán bộ và Quản lý Sinh viên

   Chủ nhật, 02/08/2015

   Chức năng Tham mưu cho Giám đốc Học viện về công tác: Tổ chức và cán bộ; Thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức và lao động hợp đồng; Bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác học sinh, sinh viên; Tổ chức hoạt động các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên và công tác chấm điểm rèn luyện học sinh, sinh viên.

  • facebook