• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Đào tạo theo tiêu chuẩn IATA

 • Thứ ba, 16:53 Ngày 19/03/2019
 • KHÓA HỌC TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG

  Mục tiêu khóa học:

  • Hiểu được công việc của 1 phi hành đoàn
  • Nhận dạng được các loại tàu bay và các chức năng liên quan của phi hành đoàn trên tàu bay đó.
  • Kiểm soát được sự tương tác của hành khách trong các tình huống khác nhau
  • Báo động khẩn cấp và các quy trình an toàn

  Các chuyên đề đào tạo

  • Giới thiệu về ngành công nghiệp hàng không và tàu bay.
  • Phối hợp và liên lạc trong phi hành đoàn
  • Chăm sóc hàng khách và kiểm soát tương tác với hành khách.
  • Các thủ tục liên quan đến an toàn và báo động khẩn cấp trong lúc bay

  Thời gian đào tạo40 – 45 giờ, 3 giờ kiểm tra

  Đối tượng đào tạo: Dành cho những đối tượng đang tìm kiếm khởi đầu nghề nghiệp

   

  KHÓA HỌC HÀNG HÓA NGUY HIỂM

  Mục tiêu đào tạo:

  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có những kiến thức và kỹ năng:

  • Ứng dụng quy định hàng hóa của IATA vào các tình huống trong thực tiễn công việc
  • Hiểu được 1 số vấn đề pháp lý liên quan và trách nhiệm của nhà vận chuyển, đại lý, hãng hàng không.
  • Nhận biết được hàng hóa nguy hiểm được phép vận chuyển và loại hàng hóa nguy hiểm
  • Đóng gói, đánh dấu và dãn nhãn cho hàng hóa nguy hiểm.
  • Hoàn thiện chứng nhận vận chuyển cho hàng hóa nguy hiểm.
  • Tuân thủ quy trình khẩn chung khi phát hiện kiện hàng hư hỏng

  Các chuyên đề đào tạo:

  • Nội dung của DGR quy định bởi IATA
  • Các loại hàng hóa nguy hiểm : Phân loại và danh mục. Dangerous goods classes and divisions
  • Nhận diện
  • Đóng gói, đánh dấu, dán nhãn cho các hồ sơ theo yêu cầu.
  • Các nguyên liệu phóng xạ

  Thời gian đào tạo: 35 đến 45 giờ và 3,5 giờ kiểm tra cuối khóa

  Đối tượng đào tạo: Khóa học được thiết kế dành riêng cho đội ngũ giao nhận vận tải chưa được đào tạo về quy định hàng hóa nguy hiểm (DGR) hoặc các cá nhân chưa cập nhật khóa đào tạo trong vòng 24 tháng trở lại đây

  Học viên có thể đổi chứng chỉ của mình trước khi hết hạn bằng các khóa học tương đương hiện có của IATA.

   

  KHÓA HỌC AN NINH HÀNG KHÔNG

   Mục tiêu đào tạo:

  Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có những kiến thức và kỹ năng:

  • Vai trò của học viên trong nghề nghiệp tương lai về an ninh hàng không trong khung tổng quan về an ninh hàng không chung
  • Phân loại rủi ro để nhận định và đánh giá mức độ mạo hiểm trong thang an toàn cho phép.
  • Những bước tạo dựng an toàn trong khu vực làm việc.
  • Vai trò của yếu tố con người trong công tác duy trì an toàn.

  Các chuyên đề đào tạo:

  • Những cảnh báo nội tại về an toàn trong ngành công nghiệp hàng không.
  • Quy định về an ninh hàng không và các tổ chức quốc tế đúng sau nó.
  • Kiếm soát ra vào sân bay đối với người và phương tiện.
  • Những vấn đề cơ bản về an ninh hành khách, hành lý, thư tín và hàng hóa.
  • Các biện pháp an ninh sân bay và trên máy bay để xử lý các hiểm họa, rủi ro.

  Thời gian đào tạo: Khoảng 40 giờ học và 1.5 giờ kiểm tra.

  Bài viết liên quan

  • facebook