• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Đại học Vừa làm vừa học

 • Thứ ba, 17:22 Ngày 19/03/2019
 • Chương trình đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học gồm có 2 ngành:

  1. NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH  – Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh hàng không

  (Tải bộ CTĐT đại học VLVH QTKD)

  Chương trình đào tạo giúp sinh viên nắm vững các kiến thức về kinh tế xã hội, có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề, tham gia vào công tác quản lý và hoạt động khai thác, thương mại dịch vụ, quản lý cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng không và các lĩnh vực có liên quan.

  Tốt nghiệp chương trình, học viên có thể công tác tại: Các hãng hàng không trong nước; Các Cụm cảng hàng không, sân bay; Các cơ quan quản lý nhà nước về Hàng không dân dụng; Các hãng hàng không nước ngoài; Các ngành có liên quan tới hàng không… Học viên có thể trở thành các chuyên viên, cán bộ lãnh đạo, điều hành quản lý về hàng không, có khả năng nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ dịch vụ phục vụ phát triển ngành hàng không.

  Xem chi tiết chương trình đào tạo tại đây

  2. NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG  HÀNG KHÔNG – Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

  (Tải bộ CTĐT đại học VLVH CNĐTTT)

  Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông (chuyên ngành hàng không) là loại chuyên ngành đào tạo bậc đại học vừa làm vừa học, với thời gian đào tạo là 4.5 năm.

  Hoàn thành khóa học, sinh viên có những hiểu biết toàn diện về các nguyên lý kỹ thuật điện tử truyền thông, có tri thức cơ bản và khả năng thực hành công việc bảo trì, quản lý, khai thác, sửa chữa các thiết bị điện tử truyền thông trong và ngoài ngành hàng không.

  Sau khi tốt nghiệp bạn trở thành kỹ sư công nghệ – kỹ thuật có khả năng quản lý, bảo trì, khai thác, sữa chữa các thiết bị điện tử, viễn thông trong và ngoài ngành hàng không; Có trình độ và năng lực làm việc tại Trung tâm Quản lý bay, các cảng hàng không, sân bay và các trung tâm, cơ sở điện tử viễn thông.

  Xem chi tiết chương trình đào tạo tại đây

  3. NGÀNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BAY - Chuyên ngành đào tạo: Kiểm soát không lưu

  (Tải Bộ CTĐT đại học VLVH Quản lý hoạt động bay)

  Thời gian đào tạo 5 năm

  Bài viết liên quan

  • facebook