• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  Đào tạo đại học chính quy

 • Thứ ba, 16:48 Ngày 19/03/2019
 • Hệ đào tạo đại học chính quy gồm 4 ngành:

  1. NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

  (Tải bộ CTĐT đại học chính quy QTKD)

  Gồm các chuyên ngành:

  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh cảng hàng không

  Ngành Quản trị kinh doanh Cảng hàng không thuộc ngành Quản trị kinh doanh, là chuyên ngành đào tạo bậc đại học chính quy, với thời gian đào tạo là 4 năm.

  Mục tiêu đào tạo:Chương trình đào tạo cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết để sinh viên có thể thiết lập và tổ chức thực hiện kế hoạch trong việc quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và trở thành những cán bộ quản lý giàu năng lực.

  Sinh viên tốt nghiệp chương trình, có thể công tác tại: Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể làm việc tại các Cảng hàng không quốc tế và quốc nội, Xí nghiệp phục vụ mặt đất, Xưởng sửa chữa máy bay. Ngoài ra, các chương trình đào tạo của khoa mang tính bao quát, giúp học viên có thể làm việc ở nhiều đơn vị khác, trong cũng như ngoài ngành hàng không.

  Xem chi tiết chương trình đào tạo tại đây

  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

  Chương trình được thiết kế trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể nắm giữ các vị trí chủ chốt và điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hàng không nói riêng.

  Tốt nghiệp chương trình, học viên có thể công tác tại:Các hãng hàng không trong nước; Các Cụm cảng hàng không, sân bay; Các cơ quan quản lý nhà nước về Hàng không dân dụng; Các hãng hàng không nước ngoài; Các ngành có liên quan tới hàng không… Học viên có thể trở thành các chuyên viên, cán bộ lãnh đạo, điều hành quản lý về hàng không, có khả năng nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ dịch vụ phục vụ phát triển ngành hàng không.

  Xem chi tiết chương trình đào tạo  tại đây

  • Chuyên ngành Quản trị kinh doanh vận tải hàng không

  Ngành Quản trị kinh doanh vận tải hàng không thuộc ngành Quản trị kinh doanh, là chuyên ngành đào tạo bậc đại học chính quy, với thời gian đào tạo là 4 năm. 

  Mục tiêu đào tạo:Chương trình đào tạo giúp sinh viên nắm được các kiến thức nền tảng về kinh tế và kinh tế vận tải hàng không, đồng thời có khả năng vận dụng vào các hoạt động như tổ chức khai thác hãng hàng không, hoạt động khai thác mặt đất, khai thác cảng hàng không sân bay…

  Tốt nghiệp chương trình, học viên có thể công tác tại: Các hãng hàng không trong nước; Các Cụm cảng hàng không, sân bay; Các cơ quan quản lý nhà nước về Hàng không dân dụng; Các hãng hàng không nước ngoài; Các ngành có liên quan tới hàng không… Học viên có thể trở thành các chuyên viên, cán bộ lãnh đạo, điều hành quản lý về hàng không, có khả năng nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ dịch vụ phục vụ phát triển ngành hàng không.

  Xem chi tiết chương trình đào tạo  tại đây

  Xem đề cương chi tiết phần 1 phần 2 phần 3

  • Chuyên ngành quản trị du lịch

  Ngành Quản trị kinh doanh vận tải hàng không thuộc ngành Quản trị kinh doanh, là chuyên ngành đào tạo bậc đại học chính quy, với thời gian đào tạo là 4 năm.Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh dịch vụ du lịch và vận tải hàng không.

  Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp chương trình, có thể công tác tại:Các bộ phận liên quan tới khách hàng của các hãng hàng không; Các khách sạn, nhà hàng, các công ty du lịch lữ hành; Các ngành phục vụ khách du lịch, công ty dịch vụ hàng không; Học viên có thể trở thành các chuyên viên, cán bộ lãnh đạo, điều hành quản lý về du lịch – hàng không; Có khả năng nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ dịch vụ du lịch phục vụ phát triển ngành hàng không, ngành du lịch nói chung.

  Xem chi tiết chương trình đào tạo  tại đây

  2. NGÀNH: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BAY – Chuyên ngành Quản lý hoạt động bay

  (Tải bộ CTĐT đại học chính quy QLHĐB)

  Ngành quản lý hoạt động bay là chuyên ngành đào tạo bậc đại học chính quy, với thời gian đào tạo là 4.5 năm. 

  Chương trình đào tạo giúp sinh viên khi ra trường có thể hoàn thành tốt công việc quản lý, điều hành hoạt động bay dân dụng, đảm bảo an toàn, điều hòa cho việc cất và hạ cánh của các chuyến bay, giám sát trung tâm bay theo các phương pháp và chính sách đã ban hành, đưa ra những chỉ dẫn cần thiết cho việc cất cánh và hạ cánh.

  Sau khi tốt nghiệp bạn trở thành kỹ sư chuyên ngành Quản lý hoạt động bay, có  trình độ và năng lực làm việc tại các vị trí như kiểm soát không lưu, thủ tục bay, kế hoạch bay, thông báo bay của Trung tâm Quản lý bay, các hãng hàng không, các cảng hàng không, sân bay, các cơ quan quản lý nhà nước về hàng không dân dụng.

  Xem chi tiết chương trình đào tạo tại đây.

  Xem đề cương chi tiết tại đây phần 1 phần 2 phần 3

  3. NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRUYỀN THÔNG HÀNG KHÔNG – Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông

  (Tải bộ CTĐT đại học chính quy CNĐTTT)

  Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông chuyên ngành hàng không là loại chuyên ngành đào tạo bậc đại học chính quy, với thời gian đào tạo là 4 năm.

  Mục tiêu đào tạo:Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên những kiến thức kỹ thuật và khả năng ứng dụng để đảm đương công việc của người kỹ sư công nghệ. Đào tạo khả năng thích ứng với sự thay đổi của công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan và các công ty trong lĩnh vực điện tử truyền thông và hàng không.

  Sau khi tốt nghiệp bạn trở thành kỹ sư công nghệ-kỹ thuật có khả năng quản lý, bảo trì, khai thác, sữa chữa các thiết bị điện tử, viễn thông trong và ngoài ngành hàng không; Có trình độ và năng lực làm việc tại Trung tâm Quản lý bay, các cảng hàng không, sân bay và các trung tâm, cơ sở điện tử truyền thông.

  Xem chi tiết chương trình đào tạo tại đây

  Xem đê cương chi tiết phần 1 phần 2 phần 3 phần 4 phần 5 phần 6

  4. NGÀNH: Kĩ Thuật Hàng Không

  (Tải bộ CTĐT đại học chính quy KTHK)

  Xem đề cương chi tiết phần 1 phần 2

  Bài viết liên quan

  • facebook