• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

    DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG VÀ TRÚNG TUYỂN KIỂM TRA NGOẠI HÌNH

  • Thứ tư, 07:34 Ngày 28/08/2019
  • HĐTS THÔNG BÁO

    1. DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG: xem tại đây

    2. DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN NGÀNH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI: xem tại đây

    • facebook