• HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

  I. Giới thiệu:

  Công đoàn Học viện Hàng không Việt Nam đươc thành lập và trưởng thành cùng với Học viện (tiền thân là Trường Hàng không Việt Nam) từ năm 1979. Qua từng giai đoạn lịch sử, mỗi bước chuyển mình với biết bao khó khăn, thử thách, Công đoàn Học viện luôn là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, Chính quyền trong việc tập hợp trí tuệ và lòng nhiệt huyết của cán bộ viên chức nhằm thực hiện thành công các nghị quyết của Đảng bộ Học viện, là điểm tựa tinh thần quan trọng cho cán bộ viên chức trong Học viện.

  Trong nhiều năm qua, Công đoàn Học viện HVKN liên tục được công nhận là Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc của Cục Hàng không Việt Nam. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Công đoàn Học viện đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của Học viện Hàng không Việt Nam.

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Học viện Hàng không Việt Nam, với hành trang hơn 40 năm truyền thống vẻ vang, Công đoàn Học viện HKVN quyết tâm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, vượt qua khó khăn chung tay với Cấp ủy và ban giám đốc xây dựng Học viện Hàng không Việt Nam trở thành một Trung tâm đào tạo, chuyển giao công nghệ chuyên ngành Hàng không hiện đại tại Việt Nam với đầy đủ cơ sở vật chất và các trang thiết bị tiên tiến, môi trường phục vụ đào tạo và nghiên cứu đạt chuẩn quốc gia với hệ thống giảng đường, hệ thống thư viện cùng một hệ thống dịch vụ cung cấp chuyển giao công nghệ hiện đại có chất lượng cao. Mở rộng quan hệ hợp tác trao đổi có hiệu quả với các trường đại học, viện nghiên cứu và các Tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới, mở rộng tầm ảnh hưởng và không ngừng nâng cao hình ảnh uy tín của Học viện trong và ngoài nước.

  II. Cơ cấu tổ chức:

  III. Nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn

  Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, nghề nghiệp.

  Phối hợp với Chính quyền thực hiện Quy chế dân chủ ở Học viện Hàng không Việt Nam, tổ chức Đại hội cán bộ, viên chức, đại diện cho tập thể lao động ký kết thoả ước lao động tập thể và hướng dẫn người lao động giao kết hợp đồng lao động; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên và CNVCLĐ. Tham gia với Giám đốc Học viện giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống và phúc lợi của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ

  Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ chính sách, pháp luật. Đấu tranh ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

  Tổ chức vận động đoàn viên và CNVCLĐ trong Học viện thi đua yêu nước, tham gia quản lý, phát huy sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong các mặt hoạt động của Học viện.

  Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

  IV. Danh sách thành viên Ban chấp hành Công đoàn Học viện HKVN khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028

  Đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Lệ

      Đảng ủy viên, Phụ trách Khoa Quản trị kinh doanh, Chủ tịch Công đoàn Học viện

  Đồng chí: Nguyễn Hoàng Hiệp

  Phó bí thư chi bộ, Chuyên viên Phòng Tổ chức hành chính, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện

  Đồng chí: Nguyễn Tùng Bảo Thanh

       Đảng viên, Ủy viên BTV, chủ nhiệm UBKT Công đoàn HVHKVN, Giảng viên phòng Phòng TS&CTSV, Ủy viên

  Đồng chí: Lê Nhật Bình 

  Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện HKVN, Giảng viên Khoa Kỹ thuật Hàng không, Ủy viên

  Đồng chí: Nguyễn Viên Giác

  Giảng viên Khoa Cơ bản, Ủy viên

  Đồng chí: Thái Nguyễn Thị Như Hảo

  Đảng viên, Chuyên viên, Ủy viên

  Đồng chí: Nguyễn Thanh Hảo

         Đảng viên, Phó bí thư Đoàn thanh niên Học viện HKVN, Giảng viên Khoa Khai thác Hàng không, Ủy viên

  Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Linh

         Chuyên viên, Ủy viên

  Đồng chí: Nguyễn Thanh Tuấn

       Đảng viên, Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh, Ủy viên

   

  • facebook
  Quickom Call Center
  ×
  Chào mừng bạn đến với Học viện Hàng không Việt Nam!
  Để được tư vấn/giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng/Khoa/Trung tâm dưới đây: